Kwalifikacje stolarskie w ZSK

Z okazji Dnia Stolarza przypominamy kwalifikacje związane z szeroko rozumianym stolarstwem, dostępne w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
stolarz przy pracy
[ilustracja: Canva]

Zawody związane z szeroko rozumianym stolarstwem zaliczane są od kilku lat do zawodów deficytowych. Takie informacje znajdujemy w dwóch niedawno opublikowanych prognozach.

W “Barometrze Zawodów 2024” do zawodów deficytowych, czyli takich, w których nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, zaliczono 29 profesji, w tym cieśli i stolarzy budowlanych.  Dodatkowo, jak czytamy w “Barometrze”, oba zawody znalazły się w grupie tych uznanych za trwale deficytowe (czyli takie, w których niedobór pracowników utrzymuje się nieprzerwanie od początku realizacji badania w całej Polsce, tj. od czasów prognozy na 2016 r.).

Z kolei w “Prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego”, w części krajowej, wymieniono 34 zawody, dla których prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na rynku pracy. Wynika ono z powodu znaczenia dla rozwoju państwa. Do zawodów tych zaliczono, m. in.: montera stolarki budowlanej oraz technika montażu i automatyki stolarki budowlanej.

Dlatego też warto przypomnieć, że pierwszą kwalifikacją (wówczas) rynkową*, włączoną do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji było „Montowanie stolarki budowlanej”. Natomiast 
kwalifikacja włączona do ZSK jako 200 to “Montowanie mebli i zabudów na wymiar”.

Montowanie stolarki budowlanej

Kwalifikacja ta skierowana jest do:

 • przedstawicieli branży budowlanej (w tym uczniów szkół zawodowych i techników z branży budowlanej);
 • osób, które zajmują się montażem stolarki budowlanej i chcą potwierdzić posiadaną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne;
 • osób, które chcą się przekwalifikować i podjąć pracę w tym obszarze.

Osoba legitymująca się tą kwalifikacją posiada:

 • ogólną wiedzę na temat stolarki budowlanej oraz umiejętności w zakresie montażu okien i drzwi balkonowych, okien dachowych, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, bram i krat;
 • posiada rozeznanie w najnowocześniejszych technologiach związanych z montażem i obsługą stolarki budowlanej;
 • zna zasady konserwacji i serwisowania stolarki budowlanej, a także zasady odbioru robót montażowych;
 • posiada podstawową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz organizacji pracy w małym zespole;
 • wykazuje się kompetencjami personalnymi i społecznymi umożliwiającymi pracę na stanowiskach związanych z montażem stolarki budowlanej.

>>>>> Jak wygląda walidacja w zakresie kwalifikacji “Montowanie stolarki budowlanej”?

Montowanie mebli i zabudów na wymiar

Kwalifikacja jest przewidziana dla:

 • osób zawodowo związanych z branżą wykończeniową;
 • uczniów i absolwentów szkół branżowych, techników oraz szkół policealnych, w których prowadzone jest kształcenie zawodów lub kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach pokrewnych do wnioskowanej kwalifikacji, chcących potwierdzić swoje umiejętności i wiedzę w zakresie bardziej zawężonym i wyspecjalizowanym niż zdobyte w ramach swojego wykształcenia;
 • osób chcących poszerzyć swoje kompetencje związane z usługami z branży drzewnej o montowanie mebli i zabudów na wymiar.

Osoba posiadająca kwalifikację “Montowanie mebli i zabudów na wymiar”:

 • identyfikuje potrzeby klienta;
 • dokonuje pomiarów, przygotowuje zestawienie materiałów;
 • sporządza kosztorys, przygotowuje ofertę;
 • ustala harmonogram prac;
 • dobiera gotowe elementy montażowe;
 • sprawdza zgodność otrzymanych gotowych elementów montażowych z zamówieniem;
 • dobiera odpowiednie narzędzia, planuje wszystkie etapy montażu, dokonuje montażu mebli i zabudów na wymiar oraz ocenia zgodność montażu z oczekiwanym rezultatem.

>>>>> Więcej kwalifikacji z różnych dziedzin można znaleźć w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

*od 1 stycznia 2024 r. kwalifikacje rynkowe nazywane są wolnorynkowymi

Mapa kwalifikacji ZSK. Wybierz branżę i zdobądź certyfikat

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn