Kwalifikacje sportowe w ZSK. Jest zapowiedź ministra Bortniczuka

- Poczynimy starania, aby ułatwić i przyspieszyć proces włączania kwalifikacji do ZSK – zapowiedział minister Kamil Bortniczuk. W siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki odbyło się spotkanie, w którym uczestniczył Maciej Tauber z Instytutu Badań Edukacyjnych.

Minister Kamil Bortniczuk wręczył powołania i otworzył merytoryczną rozmowę z przedstawicielami Rady do Spraw Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej.

W dyskusji wzięli udział: przewodnicząca Rady – dr hab. Jolanta Żyśko, prof. AWF Warszawa, wiceprzewodniczący Piotr Marek z Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego, sekretarz dr Piotr Kunysz z AWF we Wrocławiu, Maciej Tauber z Instytutu Badań Edukacyjnych oraz pracownicy Departamentu Sportu Wyczynowego MSiT: dyrektor DSW – Angelika Głowienka, dr Anna Kuder i Aleksandra Kauc-Żelichowska.

Przeczytaj: Tenis stołowy. Zostań trenerem i „odkryj” nowego Grubbę

Rada ds. Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej II kadencji jest organem pomocniczym ministra właściwego ds. kultury fizycznej o charakterze opiniodawczo-doradczym w obszarze kształcenia i doskonalenia kadr kultury fizycznej.

Kwalifikacje rynkowe w sporcie. Jest zapowiedź ministra

Od momentu wejścia w życie ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji do zadań Rady należy w szczególności opiniowanie i formułowanie stanowisk dotyczących kwalifikacji rynkowych w sporcie w związku z wynikających z ustawy obowiązków Ministra w zakresie rozpatrywania wniosków o ustanowienie kwalifikacji rynkowych w zakresie sportu i powoływania instytucji certyfikujących.

– Dziękuję członkom Rady za ich dotychczasowe wsparcie merytoryczne i przyszłe działania. Ze strony Ministerstwa poczynimy starania, aby ułatwić i przyspieszyć proces włączania kwalifikacji do ZSK – powiedział na koniec spotkania minister Bortniczuk.

Mapa kwalifikacji oraz certyfikatów – wybierz i działaj!

 

Facebook
Twitter
LinkedIn