Kwalifikacje rynkowe w sezonie zimowym

Zima jest okresem, na który czekają wszyscy miłośnicy sportów uzależnionych od śniegu i niskich temperatur. Narciarstwo rekreacyjne czy snowboard to popularne formy rozrywki, których nauka powinna odbywać się pod okiem eksperta. Jakie warunki trzeba spełnić, by nim zostać?

Instruktor snowboardu – jakie kompetencje są Ci potrzebne?

Nauka jazdy na snowboardzie wiąże się z koniecznością posiadania zarówno teoretycznej wiedzy, jak i praktycznych umiejętności z tego obszaru. Co oczywiste, instruktor powinien wykazać się zaawansowanym poziomem jazdy na snowboardzie. Wiąże się to m.in. ze znajomością technik określonych w programie Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Snowboardu i umiejętnością ich zaprezentowania przed komisją.

Poza kwestiami praktycznymi, ważne są również kompetencje dydaktyczne. Zawodowy instruktor powinien umieć jak najlepiej przekazać wiedzę, a z czasem, w miarę rozwoju swoich umiejętności i doświadczenia, także sprawdzać i potwierdzać wiedzę i umiejętności innych.

Jak zostać instruktorem snowboardu?

Oficjalne potwierdzenie kompetencji wiąże się z koniecznością uzyskania pozytywnych wyników na egzaminie teoretycznym i praktycznym. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji znajdują się trzy kwalifikacje o różnym poziomie zaawansowania. W każdym przypadku otrzymany certyfikat jest ważny przez 3 lata – po tym czasie należy go odnowić.

Jak zostać instruktorem narciarstwa?

Innym popularnym sportem w sezonie zimowym jest narciarstwo. Jeśli chcesz pracować jako instruktor narciarstwa lub pomocnik instruktora narciarstwa, również możesz postarać się o uzyskanie oficjalnych certyfikatów w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Przystąpienie do egzaminów wiąże się z koniecznością ukończenia kursu udzielania pierwszej pomocy (8 godzin) maksymalnie 3 lata wcześniej, a także przedstawienia oświadczenia o niekaralności w obszarze kwalifikacji, zaświadczenia od lekarza i dyplomu ukończenia szkoły średniej. Istotnym wymogiem jest także odbycie praktyk zawodowych.

Szczegółowe wytyczne dotyczące kwalifikacji, o które może się starać przyszły instruktor nauki jazdy na nartach, znajdziesz na stronie ZSK:

Sporty zimowe – połączenie pracy i pasji

Jeśli chcesz rozwijać swoją karierę jako instruktor lub pomocnik instruktora snowboardu lub narciarstwa rekreacyjnego, z pewnością musisz być fascynatem zimy i sportu. Podobnie jak ok. 8% Polaków, którzy według raportu GUS “Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej w 2021 r.” uczestniczą w zimowych zajęciach sportowych lub rekreacyjnych. Tak duży popyt oznacza, że z pewnością warto kształcić się w tym kierunku, potwierdzać swoje kompetencje odpowiednimi certyfikatami i starać się o zatrudnienie w ośrodkach szkoleniowych.

Mapa kwalifikacji ZSK. Wybierz branżę i zdobądź certyfikat

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn