Kwalifikacja rynkowa „Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia” włączona do ZSK

W dniu 20 listopada 2018 r. ukazało się obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki o włączeniu kolejnej kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Osoba posiadającą kwalifikację „Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia” gotowa jest do samodzielnego planowania i przygotowywania potraw według podanej receptury, z zastosowaniem zasad zdrowego żywienia i nowoczesnych technik kulinarnych, a także do przygotowywania potraw wedle koncepcji fine-dining oraz slow food.

Kwalifikację rynkową potwierdza certyfikat, który jest ważny przez 10 lat. Aby przystąpić do walidacji, osoba zainteresowana zdobyciem tej kwalifikacji musi mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową (tj. posiadać kwalifikację pełną na poziomie 2 PRK).

Więcej informacji o wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach potrzebnych do uzyskania kwalifikacji, można znaleźć w Monitorze Polskim.

Facebook
Twitter
LinkedIn