Kwalifikacja “Nauczanie jazdy na nartach wodnych”

osoba uprawiająca narciarstwo wodne
W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji jest sporo kwalifikacji związanych ze sportem. Tym razem proponujemy "Nauczanie jazdy na nartach wodnych".

Osoba posiadająca tę kwalifikację:

 • jest przygotowana do samodzielnego planowania, organizowania i realizowania zajęć w zakresie nauczania i doskonalenia jazdy na nartach wodnych;
 • stosuje zasady bezpieczeństwa wynikające np. z prawa drogi oraz norm bezpieczeństwa zawartych w innych aktach prawnych regulujących poruszanie się na akwenach;
 • jest gotowa do nauczania na wielosłupowych wyciągach narciarskich oraz z użyciem jachtu motorowego.

Osoba taka może podejmować pracę w szkołach i klubach narciarstwa wodnego w charakterze instruktora oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie nauczania i doskonalenia jazdy na nartach wodnych.

Uzyskaniem kwalifikacji “Nauczanie jazdy na nartach wodnych” mogą być zainteresowani:

 • pracownicy klubów sportowych;
 • pracownicy podmiotów prowadzących szkolenia na uprawnienia motorowodne;
 • osoby nauczające narciarstwa na śniegu;
 • osoby nauczające jazdy na wakeboardzie;
 • instruktorzy i trenerzy innych dyscyplin związanych z wodą;
 • osoby aktywne fizycznie które chcą rozwijać swoje zainteresowania;
 • studenci i absolwenci akademii wychowania fizycznego oraz innych kierunków;
 • byli i obecni zawodnicy;
 • właściciele wyciągów narciarskich (wyciągi wodne);
 • osoby posiadające patent sternika motorowodnego oraz uprawnienia do holowania narciarza wodnego lub innego obiektu służącego do uprawiania sportu lub rekreacji;
 • członkowie Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Więcej informacji nt. kwalifikacji “Nauczanie jazdy na nartach wodnych” można znaleźć w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

Już niedługo, kiedy kwalifikacja otrzyma Instytucję Certyfikującą (IC) oraz Podmiot Zewnętrznego Zapewniania Jakości (PZZJ), każdy będzie mógł potwierdzić swoje kompetencje w tym zakresie oraz uzyskać certyfikat rozpoznawany w całej UE. Będzie on informacją dla pracodawcy o posiadanych umiejętnościach, wiedzy i kompetencjach, potrzebnych do wykonywania zawodu.

Inne kwalifikacje związane z narciarstwem i/lub sportami wodnymi dostępne z Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji:

W ramach ZSK dostępna jest też Sektorowa Rama Kwalifikacji w Sporcie (SRKS). Zawarto w niej kwalifikacje z 6 poziomów SRK (od 2 do 7 włącznie), uznane za specyficzne dla sektora sportu. SRKS pomaga w ocenie przygotowania i umiejętności co ułatwia zaplanowanie ścieżki kariery w branży sportowej. Pozwala określić wymagania wobec asystentów, instruktorów, trenerów w różnych dyscyplinach sportu oraz animatorów i innych osób zaangażowanych w przygotowanie do realizacji zajęć sportowych lub procesu treningowego w sporcie. Wymagania te można określić na każdym z poziomów w taki sposób, aby były zrozumiałe dla branży.

>>>>> link do pobrania Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Sporcie: https://kwalifikacje.edu.pl/sektorowa-rama-kwalifikacji-w-sporcie-srks/

>>>>> Sektorowe Ramy Kwalifikacji opracowane w ramach ZSK: https://kwalifikacje.gov.pl/aktualnosci/1514-sektorowe-ramy-kwalifikacji

Mapa kwalifikacji ZSK. Wybierz branżę i zdobądź certyfikat

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn