Kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich

W jakim stopniu udział w programach organizacji pozarządowych, harcerstwie czy wolontariacie wpływa na nasze kompetencje? Jak poza szkołą i uczelnią kształtowane są nasze postawy?

Jakie faktyczne korzyści dostrzega młodzież w aktywności pozarządowej, a z jakimi boryka się trudnościami?

Zagadnienia te są stosunkowo nowe w polskich warunkach, a ich opis stanowi istotny głos w dyskusji na temat zmian w systemie edukacji. W materiale zostały zebrane i uporządkowane różne sposoby myślenia o kompetencjach, prezentowane przez socjologów, politologów, pedagogów czy działaczy społecznych.

Analizy wsparto odniesieniem do badań, które dotyczyły kształtowania kompetencji społecznych i obywatelskich u młodzieży działającej w organizacjach pozarządowych, zaangażowanej w wolontariat oraz
aktywność harcerską.

Pobierz publikację w języku polskim (PDF, 6 MB)
Pobierz publikację EPUB w języku polskim (EPUB, 6 MB)

 

Podobne wpisy:

Kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich

okładka publikacji Kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich
okładka publikacji Kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich
JĘZYK PUBLIKACJI
polski
DATA PUBLIKACJI
2015
AUTOR/AUTORZY PUBLIKACJI
Anna Michalina Gieniusz, Bartłomiej Walczak, Ewa Bacia, Filip Pazderski, Grzegorz Makowski, Piotr Stronkowski
Close Menu
X
Skip to content