Kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich

W jakim stopniu udział w programach organizacji pozarządowych, harcerstwie czy wolontariacie wpływa na nasze kompetencje? Jak poza szkołą i uczelnią kształtowane są nasze postawy?

Jakie faktyczne korzyści dostrzega młodzież w aktywności pozarządowej, a z jakimi boryka się trudnościami?

Zagadnienia te są stosunkowo nowe w polskich warunkach, a ich opis stanowi istotny głos w dyskusji na temat zmian w systemie edukacji. W materiale zostały zebrane i uporządkowane różne sposoby myślenia o kompetencjach, prezentowane przez socjologów, politologów, pedagogów czy działaczy społecznych.

Analizy wsparto odniesieniem do badań, które dotyczyły kształtowania kompetencji społecznych i obywatelskich u młodzieży działającej w organizacjach pozarządowych, zaangażowanej w wolontariat oraz
aktywność harcerską.

Pobierz publikację

 

ikona pobrania pliku epubPobierz publikację

 

 Podobne wpisy:

okładka publikacji Kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich
Close Menu
X
Skip to content