Konkurs dla NGO-sów „Kwalifikacja jutra” rozstrzygnięty!

Wyłoniono zwycięzców konkursu „Kwalifikacja jutra” dla podmiotów pożytku publicznego.

Konkurs polegał na opisaniu nowej kwalifikacji rynkowej, która będzie kluczowa i wartościowa dla wybranej branży lub sektora za 5 lat. Spośród nadesłanych prac, Komisja Konkursowa wyłoniła troje zwycięzców. Celem Konkursu było upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie i możliwości, jakie daje Zintegrowany System Kwalifikacji w potwierdzaniu swoich kompetencji. Konkurs miał też na celu promowanie rozwoju kwalifikacji wśród podmiotów pożytku publicznego oraz popularyzowanie korzyści wynikających z włączania kwalifikacji do systemu.

Zwycięzcy:

I miejsce – Stowarzyszenie Dobroczynne “Res Sacra Miser”, za pracę: „Zdalny terapeuta logopedyczny wykorzystujący nowoczesne rozwiązania technologiczne” – 100 pkt.

II miejsce – Fundacja Habitat for Humanity Poland, za pracę: „Specjalista(-ka) do spraw najmu społecznego” – 93 pkt.

III miejsce – Fundacja Wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym “ASYK”, za pracę: „Asystent osoby starszej ds. nowych technologii i Internetu” – 85 pkt.

 

Zwycięzcom gratulujemy, a pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie oraz nadesłanie ciekawych prac! 

Facebook
Twitter
LinkedIn