Konferencja: „LLL – Działania podejmowane na rzecz rozwoju umiejętności pracowników”

25 marca 2024 r. uczestniczyliśmy w konferencji zorganizowanej w związku z realizacją projektu pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, w Województwie Dolnośląskim”.  
kompas
[ilustracja: Canva]

Instytut Badań Edukacyjnych był reprezentowany na konferencji przez Bożenę Solecką (główną analityczkę ds. współpracy ze środowiskami branżowymi, ZSK 6) oraz Marcina Haberlę (eksperta ds. współpracy ze środowiskami branżowymi, ZSK 6), który zaprezentował zgromadzonym możliwości rozwoju zawodowego w kontekście Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 

Idea konferencji koncentrowała się na zaprezentowaniu uczestnikom wypracowanych innowacyjnych narzędzi i metod współpracy pracodawców na rzecz rozwoju umiejętności pracowników – zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie oraz kształcenia pozaformalnego i uczenia się nieformalnego. Spotkanie rozpoczęły wystąpienia: Prezesa Zarządu ARR ARLEG S.A. – Marcina Jednorał, Kierownika Działu UMWD – Pawła Antoniewicza oraz dr inż. Tadeusza Lewandowskiego reprezentującego Politechnikę Wrocławską. Z ramienia Organizatora główne założenia Projektu zaprezentowała uczestnikom spotkania Joanna Milczarz – Dyrektor Rozwoju Regionalnego i Usług Finansowych ARR ARLEG S.A. W dalszej części na temat Dolnośląskiej Strategii Rozwoju Edukacji Zawodowej wypowiadał się prof. Piotr Mikiewicz reprezentujący Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu, zaś Szymon Hnat zilustrował trendy na rynku pracy w kontekście potrzeb gospodarki regionalnej. Zagadnienia automatyki przemysłowej zostały zanalizowane przez Daniela Kowalskiego przedstawiciela firmy ANIRO Sp. z o.o.

Następnie dobrymi  praktykami dotyczącymi współpracy przedsiębiorców ze szkołą dzielił się Piotr Machoń – dyrektor Zespołu Szkół w Chocianowie. Kolejno Prezes Fundacji Dobre Znaki – Anna Granas podjęła temat dotyczący przebranżowienia zawodowego, a Karolina Pawluś-Piwko analizowała kwestie współpracy pracodawców ze szkołami w ramach Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego.

Organizatorzy zaplanowali też Forum lnteresariuszy, które stwarzało możliwości do wymiany myśli i dyskusji kuluarowych.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A.

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn