Kończy się druga faza pilotażu aplikacji Odznaka+. Co dalej?

Odznaka+, pierwsza polska aplikacja służąca do wydawania, zdobywania, przechowywania i udostępniania cyfrowych odznak w standardzie Open Badges, która powstała w Instytucie Badań Edukacyjnych już wkrótce będzie dostępna dla nowych podmiotów.

Dotychczas aplikacja Odznaka+ była użytkowana przez podmioty biorące udział w pilotażu. Firmy prywatne, uczelnie, szkoły średnie, organizacje pozarządowe, instytucje certyfikujące, ogólnopolskie związki sportowe i kluby sportowe, które w nim uczestniczyły, miały okazję przetestować funkcje systemu z punktu widzenia wydawców odznak. W pierwszej fazie pilotażu wzięło udział 12 podmiotów, w drugiej – która powoli dobiega końca – dwa razy więcej. W tym czasie wydano pierwsze odznaki, które mogli odebrać użytkownicy indywidualni, np. finaliści pierwszych polskich Mistrzostw IT. W 2023 r. pilotaż będzie kontynuowany i dołączą do niego nowe podmioty.

Odznaka+. Kto z niej skorzysta?

Aplikacja Odznaka+ pozwala użytkownikom na tworzenie i zdobywanie mikropoświadczeń w formie cyfrowej. Mikropoświadczenia są dowodem efektu uczenia się, który uczący się osiągnął po krótkim cyklu uczenia się. Umożliwiają potwierdzanie zdobywania nowych lub poszerzania posiadanych już umiejętności, co jest zgodne z ideą uczenia się przez całe życie. Informują o tym, co tak naprawdę dana osoba umie i co musiała zrobić, by udowodnić, że rzeczywiście posiada dane umiejętności. Forma cyfrowa mikropoświadczeń jest odpowiedzią na warunki panujące we współczesnym, zdominowanym przez nowe technologie świecie.

Odznaka+ powstała w oparciu o międzynarodowy standard Open Badges, który stanowi gwarancję jakości oraz bezpieczeństwa rozwiązań w niej wykorzystanych. Aplikacja służy do wydawania, zdobywania, przechowywania i udostępniania cyfrowych odznak oraz równoważnych im certyfikatów PDF.

Z aplikacji Odznaka+ będą mogli korzystać zarówno użytkownicy indywidualni, czyli posiadacze odznak – a więc ci, którzy zechcą poświadczyć swoje umiejętności i kompetencje oraz spełnią określone kryteria przyznania danej cyfrowej odznaki – jak również przedstawiciele organizacji (np. firm czy uczelni), a więc wydawcy odznak. Wgląd do odznak – o ile ich posiadacz je udostępni – będą mieli również tzw. odbiorcy, a więc osoby nieposiadające konta w systemie, ale np. zainteresowane tym, co dana osoba musiała zrobić, aby potwierdzić tę czy inną umiejętność – mówi Michał Nowakowski, ekspert IBE, lider projektu ZSK4 i pomysłodawca systemu Odznaka+.

Oprócz funkcji związanych z cyfrowym poświadczaniem umiejętności należących do standardu Open Badges, w aplikacji Odznaka+ zastosowano również innowacyjne rozwiązania stworzone przez zespół pracowników Instytutu Badań Edukacyjnych, m.in. możliwość stworzenia w systemie cyfrowych portfoliów, które mogą zastąpić tradycyjne CV.

Odznaka+. Co  nas czeka w 2023 roku?

Do końca 2022 r. zakończy się druga faza pilotażu. Zespół pracujący nad aplikacją Odznaka+ wykorzysta zebrane w jej trakcie uwagi dotyczące funkcjonowania systemu, by uczynić go jeszcze bardziej przyjaznym dla wszystkich użytkowników, zarówno wydawców, posiadaczy odznak, jak i odbiorców, czyli osób, które mogą oglądać odznaki użytkowników aplikacji, np. rekruterów – o ile ci zechcą je udostępnić. Większość sugestii wprowadzono w życie, dzięki czemu prostsza i silniejsza stała się np. kontrola rodziców oraz opiekunów nad korzystaniem z systemu przez ich dzieci.

Tym pracom towarzyszą liczne działania edukacyjne i promocyjne, mające na celu upowszechnianie wiedzy na temat mikropoświadczeń, cyfrowych odznak oraz samej aplikacji. Przedstawiciele zespołu Odznaka+ biorą udział w wielu ogólnopolskich wydarzeniach edukacyjnych czy sportowych, m.in. wspomnianych już I Mistrzostwach IT oraz Ogólnopolskich Mistrzostwach Mechaników.

Kolejnymi krokami będą dalsze fazy pilotażu oraz stopniowe udostępnianie aplikacji Odznaka+ coraz szerszemu gronu odbiorców, by w końcu stała się otwarta dla wszystkich osób zainteresowanych cyfrowym poświadczaniem swoich umiejętności. Stanie się to właśnie w 2023 r.

ZSK i Odznaka+. Dowiedz się więcej z filmików

Facebook
Twitter
LinkedIn