Program P-TECH w Katowicach z kolejnym partnerem

Do programu P-TECH, którego partnerem merytorycznym jest Instytut Badań Edukacyjnych, dołączyła kolejna firma z branży IT.

Firma Kyndryl, jeden z największych na świecie dostawców usług w zakresie infrastruktury IT dołącza jako partner do międzynarodowego programu rozwoju edukacyjno-zawodowego P-TECH, uruchomionego w Polsce w 2019 roku z inicjatywy IBM. W ramach programu, uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach po pięciu latach nauki zdobędą maturę oraz możliwość uzyskania kwalifikacji rynkowej, na piątym poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji, z zakresu monitorowania konsoli oraz prowadzenia działań interwencyjnych w systemie Mainframe, która powstała dzięki współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych, partnerem merytorycznym P-TECH.

Wszystkie zajęcia dydaktyczne z tego obszaru będą realizowane przez wykładowców – ekspertów z firmy Kyndryl. Polska edycja programu P-TECH odbywa się przy wsparciu Premiera Mateusza Morawieckiego i Ministerstwa Edukacji i Nauki.

P-TECH w Katowicach. Co to oznacza?

Głównym celem P-TECH jest wsparcie lokalnych społeczności przez odpowiednie przygotowanie młodzieży do pracy w zawodach STEM niezależnie od branży, adekwatnie do potrzeb rynku pracy XXI wieku. Program P-TECH jako wielostronna inicjatywa edukacyjna zapewnia młodym ludziom wsparcie w rozwoju umiejętności naukowych, technicznych, pracowniczych i zawodowych. To przykład najlepszego wykorzystania wielostronnego partnerstwa publiczno-prywatnego, w ramach którego uczniowie szkół technicznych i ogólnokształcących mogą się rozwijać również w środowisku zawodowym.

Cieszymy się, że Instytut Badań Edukacyjnych, który wdraża Zintegrowany System Kwalifikacji w Polsce jest partnerem tego porozumienia. Od dawna przekonujemy, że edukacja i rynek pracy muszą działać w ścisłym powiązaniu ze sobą, a wiedza musi łączyć się z praktyką i doświadczeniem. Wiemy, że dzięki przystąpieniu do programu P-TECH uczniowie katowickich szkół mogą korzystać z laboratoriów partnerów, uczestniczyć w praktykach i płatnych stażach, a także śledzić codzienną pracę swoich mentorów, poznając od wewnątrz środowisko biznesowe. To bezcenne doświadczenie, które zapewni przyszłym absolwentom dobry start na nowoczesnym rynku pracy – podkreślił dr Jakub Koper, Zastępca Dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych.

W ramach P-TECH uczniowie będą między innymi śledzić codzienną pracę swojego mentora (tzw. job shadowing), poznając od wewnątrz rzeczywiste środowisko biznesowe czy też uczestnicząc w wykładach i stażach. P-TECH nie wymaga wprowadzania zmian do podstawy programowej. Firmy partnerskie w Katowicach, czyli IBM i Kyndryl w ZSTiO Nr 2 w Katowicach oraz Fujitsu Technology Solutions w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych we współpracy z kadrą dydaktyczną szkoły dostarczają dodatkowy wkład merytoryczny lub narzędzia do już istniejących przedmiotów i zajęć, tak by wyposażyć uczniów w konkretne umiejętności potrzebne na rynku pracy.

Ostatnie dwa lata dobitnie nam potwierdziły, iż żyjemy w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, które wymaga od nas zarówno doskonałych umiejętności dostosowywania się do zmian, jak i zdolności przewidywania kierunków rozwojowych. Tak jak mówiłem w momencie wprowadzania pilotażowego programu P-TECH w Katowicach w 2019 roku, jest on odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie gospodarki na specjalistów IT, a w szerokim ujęciu na osoby z kompetencjami cyfrowymi. Po pierwsze, P-TECH wspiera nas w kształceniu młodych ludzi, którzy będą potrafili nadążać za zmieniającym się rynkiem pracy, zapewniając im stabilne zatrudnienie. Po drugie, P-TECH potwierdza, iż inwestorzy zagraniczni oraz szkoły wraz z lokalnym samorządem z sukcesem realizują inicjatywny przygotowujące młodzież do funkcjonowania w cyfrowej gospodarce. Dziękuję wszystkim za dotychczasową pracę i zaangażowanie! – wyjaśnił Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Jak zaznaczają przedstawiciele firmy Kyndryl, kształcenie nowych adeptów w różnych dziedzinach IT, między innymi: AI, rozwiązań chmurowych, czy zarządzanie projektami,  zapewni uczniom stabilna pracę w IT, pomagając im przygotować się do zawodów przyszłości. 

Praca w branży IT dla uczniów z Katowic

P-TECH został współtworzony przez IBM w Stanach Zjednoczonych. Pierwsza szkoła przystąpiła do programu w 2011 roku na Brooklynie w ramach współpracy pomiędzy Departamentem Edukacji Miasta Nowy Jork, The City University w Nowym Jorku i IBM. Od tego momentu P-TECH został wdrożony w ponad 300 szkołach w 28 krajach. Obecnie program zrzesza 600 firm partnerskich i setki uniwersytetów. 

Projekt P-TECH stwarza warunki dla różnych form i metod szkolenia uczniów Technikum Nr 4 (ZSTiO Nr 2), pozwala na wykorzystanie zasobów pracowników IBM w kształtowaniu kluczowych kompetencji uczniów w perspektywie zatrudnienia ich na rynku pracy w branży IT. Dołączenie nowego partnera to tylko kolejna korzyść oraz wartość dodana tego przedsięwzięcia. Dla szkoły to element strategii dyferencjacji, która pozwala na efektywne przystosowanie działań w odpowiedzi na zapotrzebowanie w zakresie kształtowania nowych kadr dla rozwiązań opartych na nowoczesnych technologiach światowych dostawców. Nasi uczniowie mają zatem niepowtarzalną szansę na rozwój zawodowy i zdobycie pracy w międzynarodowych firmach – zdradziła Aldona Skubiszewska, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach.

W Polsce działa siedem szkół, w których prowadzone są zajęcia w ramach P-TECH. Oprócz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 i Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych z Katowic, do programu dołączyły także szkoły: Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego z Krakowa, Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie, Technikum nr 1 „Szkoła na Leśnej” we Wronkach i Zespół Szkół Politechnicznych w Łodzi.

Facebook
Twitter
LinkedIn

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

lipiec 2024

filtruj wydarzenia

Brak wydarzeń