Katalog Metod Walidacji

Centralnym mechanizmem w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji jest walidacja.
To proces sprawdzania, czy osoba ubiegająca się o kwalifikację posiada wymagane efekty
uczenia się, czyli określoną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, niezależnie
od sposobu ich zdobycia.

Pobierz ulotkę w języku polskim (PDF, 1,2 MB)

 

Katalog Metod Walidacji

LANGUAGE OF PUBLICATION
polski
DATE OF PUBLICATION
2020
AUTHOR / AUTHORS OF THE PUBLICATION
Zespół ZSK