Jak napisać CV?

Curriculum vitae, popularnie zwane CV, to najważniejszy dokument aplikacyjny, wizytówka kandydata do pracy. Niestety może zdarzyć się, że nawet najbardziej kompetentny pracownik straci szansę na zdobycie wymarzonej pracy, jeżeli jego CV nie będzie napisane w sposób rzetelny, konkretny i odzwierciedlający jego rzeczywiste umiejętności. Jak napisać curriculum vitae, które zainteresuje rekrutera?

Jak napisać dobre CV?

Zazwyczaj rekruter nie ma zbyt wiele czasu na szczegółowe zapoznawanie się z dokumentami aplikacyjnymi kandydatów, dlatego warto zadbać o to, aby CV było krótkie, konkretne i rzetelne. Np. nie ma sensu umieszczania szczegółowych informacji na temat doświadczenia, które zupełnie nie pasuje do wymagań danej firmy. Należy również pamiętać, że CV powinno być spersonalizowane, czyli dostosowane do konkretnego stanowiska pracy. Warto modyfikować dokument aplikacyjny, eksponując odpowiednie elementy.

Informacje zamieszczone w CV mogą być różnie poukładane, bardziej uwypuklając np. doświadczenie zawodowe lub umiejętności. Można wśród nich spotkać:

  • CV chronologiczne – stawia nacisk na doświadczenie zawodowe, które opisane jest w nim w sposób chronologiczny. Na początku znajduje się opis pierwszego stanowiska pracy, a w dalszej kolejności to, co miało miejsce później, aż do obecnego. Opis może być również odwrotnie chronologiczny, czyli zaczynać się od obecnego miejsca pracy, a kończyć na najstarszym.
  • CV funkcjonalne – na pierwszym miejscu znajdują się informacje o umiejętnościach, kwalifikacjach, kompetencjach i cechach charakteru kandydata, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w ofercie pracy. Dopiero później przedstawia się przebieg kariery zawodowej.
  • CV hybrydowe – łączy powyższe cechy CV, czyli przebieg kariery zawodowej i kluczowe umiejętności.
  • CV artystyczne – zarezerwowane głównie dla artystów, muzyków czy grafików. Skupia się głównie na prezentowaniu twórczości kandydata. Takie CV może mieć zaskakującą, nietypową formę, należy jednak pamiętać, że im bardziej odbiega od stereotypu, bym bardziej trzeba zadbać o to, żeby było klarowne, przejrzyste i zawierało wszystkie potrzebne elementy.

Przy tworzeniu curriculum vitae potrzebna jest dogłębna analiza swojego doświadczenia zawodowego i umiejętności. Dzięki temu będziemy w stanie wyeksponować atuty i określić swoje dobre strony. Należy pamiętać również o tym, że to, co dla jednego pracodawcy jest ważne, dla innego może nie mieć znaczenia. Dlatego, szukając pracy, warto mieć przygotowane różne wersje CV.

Dużym atutem CV jest zamieszczenie zdjęcia na górze strony. Powinno być profesjonalne i najlepiej stworzone z myślą o dokumentach aplikacyjnych. Równie ważny jest format zapisu CV. Rekruterzy mogą korzystać z różnych edytorów, dlatego warto przesyłać dokument w uniwersalnym formacie PDF. Dobrą praktyką jest skorzystanie z kreatora curriculum vitae, dzięki któremu dokument będzie prezentował się estetycznie i profesjonalnie.

Jakie elementy powinno zawierać dobre CV?

Profesjonalne CV powinno składać się z kilku sekcji:

Dane osobowe i kontaktowe — imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, ewentualnie nazwa stanowiska lub określenie zawodu. Informacje powinny zostać umieszczone w nagłówku.

Podsumowanie zawodowe —  krótki opis sylwetki zawodowej kandydata, zwykle zamieszczany na górze strony.

Doświadczenie zawodowe — w tej sekcji należy zawrzeć nazwy firm i stanowisk, okresy pracy oraz wykonywane obowiązki i osiągnięcia.

Umiejętności — sekcja powinna być podzielona na umiejętności miękkie i twarde, które zainteresują rekrutera.

Wykształcenie — należy skupić się na edukacji i uzyskanych dyplomach, które mają związek ze stanowiskiem pracy. Nie ma konieczności zamieszczania kilku ukończonych studiów podyplomowych, jeżeli nie pasują do wymagań stawianych przez pracodawcę.

Certyfikaty, szkolenia, kursy — w tej sekcji kandydat pokazuje, że wciąż się rozwija oraz posiada uprawnienia do wykonywania danego zawodu.

Zainteresowania — ciekawe hobby może powiedzieć wiele o kandydacie i działać na jego korzyść, jednak ten element nie jest obowiązkowy w CV.

Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych — czyli zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z RODO.

Przyszły pracodawca dokładnie wie, jakich kompetencji i umiejętności oczekuje od kandydata. Dobre, przejrzyste CV pozwala mu szybko oszacować, czy profil przyszłego pracownika pasuje do danego stanowiska. Dobrą praktyką jest zamieszczenie najważniejszych informacji pogrubioną czcionką.

Wielu kandydatów skupia się na opisaniu w CV kompetencji twardych, takich jak umiejętności specjalistyczne, wiedza merytoryczna z danej dziedziny czy kwalifikacje potrzebne do wykonywania zawodu. Warto również zawrzeć w CV kompetencje miękkie, zgodne z wymaganiami przedstawionymi w ofercie pracy. Należą do nich np. umiejętność pracy w grupie, komunikatywność, kreatywność, innowacyjność, zdolności perswazyjne, dobre zarządzanie czasem, terminowość, duża motywacja do pracy czy skupienie na celu.

Jeśli twoje CV jest ubogie w certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające kompetencje, zajrzyj na stronę Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. System gromadzi, opisuje i porządkuje informacje dotyczące kwalifikacji, które można zdobyć także na drodze samodzielnego kształcenia. Każda kwalifikacja jest dokładnie opisana – kandydat będzie mógł dowiedzieć się, co trzeba umieć, aby uzyskać certyfikat. Dokument jest honorowany nie tylko w Polsce, ale również w Unii Europejskiej, dzięki czemu łatwiej jest znaleźć pracę również za granicą.

Mapa kwalifikacji ZSK. Wybierz branżę i zdobądź certyfikat

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn