Jak było na konferencji „Trendy, innowacje i wyzwania w branży logistycznej w regionie łódzkim”?

wnętrze magazynu - wysokie regały pozastawiane różnymi rzeczami
Konferencja zorganizowana przez Zespół ds. ZSK Instytutu Badań Edukacyjnych, w partnerstwie z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, była prawdziwym świętem branży logistycznej i okazją do networkingu. Partnerstwo merytoryczne objęli: Fundacja Instytut Przedsiębiorczości Społecznej i Klaster LODZistics. Patronat medialny objął portal PKB.24.pl. Podczas konferencji przede wszystkim skupiliśmy się na najnowszych trendach, innowacjach i wyzwaniach stojących przed branżą.
baner konferencji "Trendy, innowacje i wyzwania w branży logistycznej w regionie łódzkim" - napios z nazwą konferencji, logo ZSK, belka projektowa, w tle zdjęcie wnętrza magazynu,

 Wybór miejsca wydarzenia nie był przypadkowy. Łódź, ze względu na swoje położenie geograficzne, jest polskim centrum branży logistycznej, miejscem krzyżowania się szlaków komunikacyjnych.

“Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie”

To stwierdzenie Petera Druckera, uważanego za “ojca” współczesnych metod zarządzania, świetnie podsumowuje klimat konferencji w Łodzi.

Zmiany zachodzą błyskawicznie. Dotyczy to zresztą nie tylko branży logistycznej, ale praktycznie każdej dziedziny naszego życia. Nie sposób przewidzieć wszystkie możliwe scenariusze i przygotować się na nie. DZIŚ wymaga od nas postawy aktywnej, bo tylko ona zapewnia miejsce w czołówce wyścigu. Jak zatem wykorzystać szanse albo – lepiej – stworzyć własne reguły gry?

Otwierając konferencję, prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy EkonomicznejTomasz Sadzyński, powiedział:

Jesteśmy w stanie przewidzieć perspektywę kilku najbliższych lat. Co będzie za 10, na ten moment ciężko stwierdzić i w kreacji tego pomoże już AI.

Przede wszystkim – nauka przez całe życie

Do stawiania na naukę przez całe życie zachęcał w swoim wystąpieniu Maciej Tauber, lider projektu ZSK6 Instytutu Badań Edukacyjnych, który powiedział:

Edukacja jest fundamentem naszego rozwoju. Mam nadzieję, że dziś zaczniemy wspólnie budować coś, z czego będziemy dumni. Szczerze wierzę, że edukacja zmienia świat.

Przypomniał też, że uczenie się jest procesem naturalnym i że aż 63% dorosłych Polaków wskazało, że ważne jest dla nich wzbogacanie wiedzy i/lub umiejętności, a aż 79% dorosłych Polaków ceni ludzi, którzy ciągle uczą się nowych rzeczy. Ważne, aby filozofię uczenia się przez całe życie przyjęli zarówno pracownicy, jak i pracodawcy.

Narzędziem wspierającym (samo)rozwój pracowników, a pracodawcom – pomagającym uporządkować politykę kadrową w przedsiębiorstwie, są sektorowe ramy kwalifikacji (SRK), o czym przystępnie opowiedziała Monika Drzymulska-Derda, ekspertka kluczowa ds. współpracy ze środowiskami branżowymi, ZSK6, IBE. Dzięki SRK można łatwiej i bardziej konkretnie opisać kompetencje niezbędne do wykonywania zadań zawodowych w sektorze lub branży albo np. opracować ogłoszenia rekrutacyjne czy wewnętrzny system awansu zawodowego w przedsiębiorstwie.

Ważne jest również dostosowanie przekazu, aby w sposób efektywny dotarł do jak najszerszego grona odbiorców. O tym przekonywała Joanna Burdek (właścicielka agencji Brand Useful), podkreślając, że nasze mózgi nie są przygotowane na tak przytłaczającą ilość informacji, które serwuje internet dzisiaj. Dlatego do klientów trzeba docierać skuteczniej – wykorzystując neurokomunikację, czyli mechanizmy, które korzystają z wiedzy o mózgu, by mówić prosto do niego, bez szumów otoczenia.

Trendy, innowacje i wyzwania w branży logistycznej

Ta część konferencji wypełniona była branżowymi konkretami, które jeszcze bardziej pomagają profesjonalistom z zakresu logistyki wdrożyć w życie przywołaną wcześniej zasadę Druckera.

Branża logistyczna łączy wiele sektorów i branż. Jest zatem transwersalna. I taka też jest większość kompetencji w niej potrzebnych, wymaganych, oczekiwanych przez pracodawców. Czym są kompetencje transwersalne (inaczej: transferowalne, przekrojowe, przenaszalne)? To takie kompetencje, które można wykorzystywać w różnych sytuacjach, kontekstach, zawodach, rolach, stanowiskach i branżach. Można zatem powiedzieć, że w branży logistycznej potrzeba wszechstronności i elastyczności, co nie oznacza, że konkretne umiejętności i wiedza nie są potrzebne. Oczywiście są – dlatego też pracodawcy z branży logistyki bardzo świadomie rozmawiają o potrzebach kompetencyjnych i profilu pracownika tego sektora. Aby być na czasie sięgają do badań kompetencji i badań potrzeb rynku pracy. Aktywnie też poszukują optymalnych rozwiązań i nowych ścieżek.

— Monika Drzymulska-Derda, ekspertka kluczowa ds. współpracy ze środowiskami branżowymi, ZSK6, IBE

Województwo łódzkie jest jednym z największych obszarów działalności logistycznej w Polsce, a mobilność i logistyka przyszłości to inteligentne specjalizacje naszego województwa.

—  Martyna Kruszyńska-Ostrowska, ekspert ds. współpracy ze środowiskami branżowymi, ZSK6, IBE

Doc. dr inż. Marek Sekieta (prezes zarządu Klastra LODZistics oraz wydziałowy koordynator ds. współpracy społeczno-gospodarczej, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej) i Marek Skrzyński (dyrektor Działu Badań i Rozwoju, ASM Research Solution Strategy) przedstawili LODZistics Trends Radar. Jest to projekt badań LODZistics mający na celu zrozumienie ewoluującego krajobrazu logistyki i identyfikację kluczowych trendów oraz kompetencji niezbędnych dla przyszłych profesjonalistów w tej dziedzinie.

Damian Adamus (Rada Fundacji Instytut Przedsiębiorczości Społecznej, specjalista ds. CSR) przekonał wszystkich, że zrównoważony rozwój i innowacje technologiczne są w branży logistycznej (i nie tylko) to klucz do konkurencyjności, ponieważ wszyscy wymagają dziś od przedsiębiorstw uwzględniania celów zrównoważonego rozwoju.

Konrad Dąbrowski (wykładowca w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz ekspert w Polskim Instytucie Transportu Drogowego) pokazał, że nowe metodologie wymiany informacji to przełom w zarządzaniu danymi logistycznymi umożliwiający optymalizację procesów i prognozowanie trendów. Można tworzyć nowe platformy wdrażając innowacyjne rozwiązania, a jednocześnie promując automatyzację i współpracę międzysektorową. Taka wymiana danych w łańcuchu dostaw to nowa definicja efektywniejszej i bardziej zrównoważonej logistyki.

Artur Owczarek (właściciel r2eko) udowodnił, że zrównoważona logistyka to nie tylko wyzwanie dla przedsiębiorców, ale także unikalna szansa na rozwój i podniesienie konkurencyjności.

Współpraca edukacji i biznesu – w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań

Konferencję zamknął panel dyskusyjny, poświęcony współpracy edukacji i biznesu, moderowany przez Anetę Czarniecką, głównego eksperta ds. koordynacji wsparcia środowisk branżowych w regionach, ZSK6, IBE. W dyskusji udział wzięli: Donata Andrzejczak (nauczyciel konsultant kształcenia zawodowego, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego), Andrzej Chojnacki (dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim), Marzena Orzoł (ekspert ds. współpracy ze szkolnictwem ponadpodstawowym, PKP Intercity S.A.), Kamil Zjawiony (ekspert, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna) i Martyna Kruszyńska-Ostrowska (ekspert ds. współpracy ze środowiskami branżowymi, ZSK6, IBE).

uczestnicy panelu dyskusyjnego, od lewej: moderatorka Aneta Czarniecka (główny ekspert ds. koordynacji wsparcia środowisk branżowych w regionach, ZSK6, IBE), Donata Andrzejczak (nauczyciel konsultant kształcenia zawodowego, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego), Andrzej Chojnacki (dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim), Marzena Orzoł (ekspert ds. współpracy ze szkolnictwem ponadpodstawowym, PKP Intercity S.A.), Kamil Zjawiony (ekspert, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna) i Martyna Kruszyńska-Ostrowska (ekspert ds. współpracy ze środowiskami branżowymi, ZSK6, IBE) uczestnicy panelu dyskusyjnego, od lewej: moderatorka Aneta Czarniecka (główny ekspert ds. koordynacji wsparcia środowisk branżowych w regionach, ZSK6, IBE), Donata Andrzejczak (nauczyciel konsultant kształcenia zawodowego, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego), Andrzej Chojnacki (dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim), Marzena Orzoł (ekspert ds. współpracy ze szkolnictwem ponadpodstawowym, PKP Intercity S.A.), Kamil Zjawiony (ekspert, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna) i Martyna Kruszyńska-Ostrowska (ekspert ds. współpracy ze środowiskami branżowymi, ZSK6, IBE)

Uczestnicy zastanawiali się nad możliwościami zacieśniania współpracy pomiędzy sektorem edukacji a środowiskiem biznesu, wskazali najważniejsze wyzwania i zaproponowali rozwiązania, które mogą realnie wesprzeć tę kooperację.

Nowocześnie zorganizowane kształcenie ma przygotowywać ucznia od razu do pełnienia funkcji zawodowych. Nie można oddzielać teorii od praktyki.

— Donata Andrzejczak, nauczyciel konsultant kształcenia zawodowego, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Najważniejsze jest zrozumienie potrzeb pracodawców. Ci z kolei mogliby angażować pracowników, aby praktycy też uczestniczyli w procesie kształcenia uczniów.

— Andrzej Chojnacki, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim

Pracodawca, chcąc sobie zapewnić pracowników, musi wspierać szkoły. Takie wsparcie jest też okazją do np. uczestniczenia w wypracowaniu programów nauczania.

— Marzena Orzoł, ekspert ds. współpracy ze szkolnictwem ponadpodstawowym, PKP Intercity S.A.

Duże znaczenie ma moderowany networking, żeby młody człowiek mógł na spokojnie porozmawiać z potencjalnym pracodawcą.

— Kamil Zjawiony, ekspert, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Receptą na udaną współpracę jest sieciowanie, które sprzyja nawiązywaniu kontaktów, wymianie doświadczeń, stanowi okazję do wzajemnej inspiracji. Wpływ otoczenia jest bardzo ważny.

— Martyna Kruszyńska-Ostrowska (ekspert ds. współpracy ze środowiskami branżowymi, ZSK6, IBE

Jak podsumowuje Aneta Czarniecka, główny ekspert ds. koordynacji wsparcia środowisk branżowych w regionach, IBE, ZSK6:

Podczas panelu dyskusyjnego zaproszeni Goście poruszyli wiele ważnych wątków dotyczących branży logistycznej, podzielili się swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami na linii współpracy edukacja – biznes.

I jak dodaje:

Te cenne spostrzeżenia i ciekawe pomysły stały się doskonałym punktem wyjścia do dalszych rozmów kuluarowych, które każdorazowo są niezwykle ważnym elementem naszych konferencji.

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom. Mamy nadzieję, że konferencja „Trendy, innowacje i wyzwania w branży logistycznej w regionie łódzkim” stała się dla wszystkich inspiracją do dalszych działań na rzecz budowania mostów pomiędzy edukacją i biznesem oraz tworzenia przyszłości.

Zapraszamy na kolejną konferencję, która odbędzie się w październiku 2024 r., w Ełku. Tym razem porozmawiamy o kwestiach ważnych dla branży jachtowej.

Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie w ramach projektu „Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce” organizuje cykl 9 regionalnych konferencji pod hasłem „Branża – wczoraj, dziś i jutro”, których celem jest przekazanie aktualnej wiedzy na temat najnowszych trendów, innowacji i rozwoju w danej branży. Konferencje są platformą do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie wdrażania rozwiązań dostępnych w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, a także stają się okazją do nawiązania współpracy pomiędzy podmiotami z danej branży.

cytat z Petera Druckera: “Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie”

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn