IV Radomszczańskiego Forum Przedsiębiorczości z udziałem ekspertów IBE

28 września br. odbyło się IV Radomszczańskie Forum Przedsiębiorczości “Dokąd zmierza gospodarka?”. Instytut Badań Edukacyjnych był partnerem tegorocznej edycji Forum.

Radomszczańskie Forum Przedsiębiorczości to cykliczne spotkania, które mają być platformą wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy środowiskiem biznesowym, administracją i instytucjami otoczenia biznesu. W każdej edycji Forum organizatorzy, czyli Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Radomsku, we współpracy z ekspertami podejmują aktualne tematy istotne dla radomszczańskich przedsiębiorców. W tym roku partnerem wydarzenia był Instytut Badań Edukacyjnych.

Podczas IV Radomszczańskiego Forum Przedsiębiorczości wykład inauguracyjny wygłosił Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Odbyły się również dwa panele tematyczne:

  • Metody zarządzania sporami
  • Inflacja, recesja, metody wyjścia z kryzysu

Podczas drugiego panelu, odbyła się sesja tematyczna “Kompetencje (dla) przyszłości”, którą poprowadziły regionalne liderki ds. ZSK i upowszechniania LLL w województwie łódzkimdr Dorota Nawrat-Wyraz i Martyna Kruszyńska-Ostrowska. Przedstawiły  prezentację “Kwalifikacje przyszłości – przyszłość kwalifikacji”, uwypuklając kwalifikacje rynkowe i mikropoświadczenia jako trendy rozwojowe w budowaniu karier pracowników.

Równolegle w ramach wydarzenia odbyło się Forum Młodych, podczas którego uczniowie szkół ponadpodstawowych wzięli udział w warsztacie “Młodzi liderzy mają głos”. Podczas spotkania, wspólnie z pracownikami Instytutu Badań Edukacyjnych – Marcinem Młynarczykiem, dr Dorotą Nawrat-Wyraz i Martyną Kruszyńską-Ostrowską – uczniowie stworzyli projekty lokalnych wydarzeń, przy okazji poznając w praktyce ideę uczenia się przez całe życie. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

czerwiec 2024

filtruj wydarzenia

Brak wydarzeń