II Forum Wymiany Doświadczeń Interesariuszy ZSK – podsumowanie

schemat symbolizujący płynną współpracę
W czwartek, 14 marca, spotkaliśmy się w gronie osób zaangażowanych w rozwój Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w ministerstwach oraz w Instytucie Badań Edukacyjnych na II Forum Wymiany Doświadczeń Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Spotkanie było bardzo intensywne. Pracowaliśmy warsztatowo w podziale na grupy robocze. Praca każdej grupy była moderowana przez osoby, które w Instytucie Badań Edukacyjnych na co dzień zajmują się współpracą z ministerstwami.

Przy stolikach roboczych wymienialiśmy się doświadczeniami, uwagami dotyczącymi funkcjonowania Systemu i pomysłami na dalsze jego usprawnienia. Poniżej przedstawiamy przykładowe wnioski wynotowane podczas części podsumowującej warsztat:

  • współpraca ministerstwa z wnioskodawcą powinna być utrzymywana przez cały czas rozpatrywania wniosku; dobrą praktyką jest współpraca na wczesnym etapie włączania kwalifikacji wolnorynkowej do Systemu, czyli prekonsultacje przed złożeniem wniosku;
  • korzystanie z wiedzy pracowników innych departamentów ministerstw (niż departament bezpośrednio rozpatrujący wniosek) jest dobrą praktyką przy rozpatrywaniu wniosków o włączenie kwalifikacji;
  • mechanizm pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia może być użytecznym narzędziem w niektórych sytuacjach, np. w przypadku wpłynięcia wniosków o włączenie kwalifikacji bardzo do siebie podobnych.

Propozycje, uwagi, pomysły i pytania, które pojawiły się podczas warsztatu były skrupulatnie notowane. Posłużą jako punkt wyjścia do opracowania analizy potrzeb ministerstw, której ukończenie planowane jest w połowie roku 2024. 

O tych działaniach, a także kolejnych wydarzeniach, będziemy Państwa informowali na bieżąco.

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn