II Forum Interesariuszy ZSK. Tłumy na spotkaniu w Warszawie

9 listopada br. w Warszawie odbyło się II Forum Interesariuszy ZSK. Wydarzenie było poświęcone planom rozwoju ZSK, a wydarzenie otworzył prof. dr hab. Robert T. Ptaszek, Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych.

Celem II Forum Interesariuszy ZSK było podjęcie zagadnienia potencjalnych możliwości finansowania walidacji kwalifikacji rynkowych oraz kierunki rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

W przemowie otwierającej spotkanie, prof. dr hab. Robert T. Ptaszek podkreślił znaczenie, jakie dla “zaprojektowania, powstania, a następnie wdrażania i rozwoju Systemu ma współpraca wszystkich zaangażowanych podmiotów, w tym obecnych na Forum kluczowych interesariuszy”.

Podczas Forum wystąpili eksperci Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz zaproszeni przedstawiciele ministerstw i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wystąpili m.in:

  • Agnieszka Marszałek, IBE, liderka projektu “Prowadzenie i rozwój ZRK”, która zaprezentowała najważniejsze informacje dotyczące rozwoju ZSK;
  • Anna Nikowska, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, która zaprezentowała planowane działania w Programie Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 w kontekście rozwoju umiejętności;
  • Agnieszka Majcher-Teleon, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, która przedstawiła perspektywę finansowania walidacji ze środków Funduszu Pracy i Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
  • dr Natalia Kopeć – Panek, IBE, która wyjaśniła, dlaczego Forum Interesariuszy ZSK jest odpowiedzią na oczekiwania instytucji certyfikujących;
  • Przemysław Szreder, IBE, Regionalny Lider ZSK i wspierania LLL, który nakreślił przesłanki do finansowania walidacji z Regionalnych Programów Operacyjnych oraz podzielił się doświadczeniami z zakresu wspierania IC.

Podczas Forum odbył się również blok warsztatowy zorganizowany przez przedstawicieli PARP. Dotyczył on Bazy Usług Rozwojowych i omówiono na nim funkcjonalność systemu. Uczestnicy Forum mieli także możliwość wymiany doświadczeń oraz dyskusji w ramach czterech grup tematycznych:

  • Zapewnianie jakości kwalifikacji 
  • Czego potrzebują IC, by ożywić zainteresowanie walidacją?
  • Baza Usług Rozwojowych i Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji. Jak budować synergię wzmacniającą ofertę usług rozwojowych w Polsce?
  • Dofinansowanie walidacji — jak można poszerzać możliwości?

Spotkanie poprowadzili oraz moderowali eksperci ZSK: dr Anna Pluskota oraz Marcin Marciniak-Mierzejewski. 

Facebook
Twitter
LinkedIn