Uczelnie na start. Ruszył nabór do opisu syntetycznych charakterystyk kwalifikacji

Instytut Badań Edukacyjnych rozpoczął nabór uczelni w ramach kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Termin składania ofert upływa 18 maja 2021 roku.

W ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wystartował właśnie ogólnopolski nabór wykonawców do opracowania 1000 opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego. Działanie to ma na celu wspieranie polityki uczenia się przez całe życie oraz budowanie potencjału kadrowego opartego na wysoko wykwalifikowanych pracownikach.

W poprzedniej edycji syntetyczne charakterystyki kwalifikacji opisały m.in.: Politechnika Łódzka, Uniwersytet Warszawski, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Szkoła Główna Handlowa, czy Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II.

Dla kogo?

Ofertę w przetargu Instytutu Badań Edukacyjnych może zgłosić każda uczelnia w kraju, która chciałaby poszerzyć informacje o kwalifikacjach nadawanych przez siebie po ukończeniu studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w bazie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Co można zyskać?

 • Udział w ogólnopolskim projekcie mającym na celu uzupełnienie bazy wiedzy o wszystkich kierunkach studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
 •  Upowszechnianie informacji o własnej ofercie dydaktycznej i naukowej w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, który gromadzi w jednym miejscu dane o wszystkich kwalifikacjach nadawanych w systemie oświaty i szkolnictwa wyższego oraz kwalifikacjach nabywanych w ramach edukacji pozaformalnej i nieformalnej w Polsce.
 • Dotarcie z ofertą do szerokiego grona odbiorców: uczniów, studentów, kandydatów na studia, osób dorosłych aktywnych zawodowych, które świadomie planują swój rozwój zawodowy, pracodawców, doradców zawodowych, pracowników HR i innych osób chcących uzyskać informacje o kompetencjach nabywanych przez uczestników studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich nadawanych w Polsce.
 • Prezentowanie swojej oferty na tle innych kwalifikacji włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w odniesieniu do Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) i Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK), w sposób, który umożliwia porównanie kompetencji nabywanych w ramach tych kwalifikacji.
 • Zamieszczenie informacji o nadawanych kwalifikacjach w europejskim repozytorium wiedzy o kursach i kwalifikacjach na portalu Europass.

Co oferujemy?

 • Wynagrodzenie za każdy opracowany opis według stawki zaproponowanej przez uczelnię w zgłoszonej ofercie (limit wynosi 1447 zł brutto za jeden opis).
 • Seminaria informacyjne prowadzone przez zespół doświadczonych ekspertów dla każdej uczelni, która podpisze z nami umowę. W trakcie seminarium dowiecie się Państwo m.in. jak opisywać syntetyczne charakterystyki kwalifikacji, oraz jak korzystać z naszego nowego narzędzia do składania syntetycznych opisów.
 • Indywidualne godziny konsultacyjne z naszymi ekspertami, w trakcie których będziecie Państwo mogli skonsultować zapisy opracowywanych syntetycznych charakterystyk kwalifikacji lub poprosić o pomoc w ich sformułowaniu.

Jak wziąć udział w projekcie?

Uczelnia, która zechce wziąć udział w przetargu powinna zapoznać się z naszym ogłoszeniem dostępnym pod tym adresem. Pierwszy nabór wykonawców potrwa do 18 maja 2021 roku. Nabór będzie ponawiany do wyczerpania puli 1000 opisów. Koniec projektu przewidziano na 31 maja 2022 r.

Działanie jest realizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) w ramach projektu „Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu – ZSK4”.

Kto już skorzystał? Oto lista uczelni

 • Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza w Bielsku-Białej
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Koszalińska
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Opolska
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Warszawski
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkołę Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

 

Podobne wpisy:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Close Menu
X
Skip to content