IBE partnerem I Ogólnopolskich Mistrzostw IT

Wraz z Regionalnymi Centrami ds. ZSK i wspierania LLL zorganizowaliśmy podczas Mistrzostw trzydniową Konferencję "Branża IT w dobie cyfryzacji”, wypełnioną ciekawymi i wartościowymi wykładami, debatami oraz rozmowami ekspertów. Z kolei Odznaka+ była partnerem wszystkich sześciu dywizji, w ramach których rywalizowali młodzi pasjonaci IT.

Przez trzy dni uczestnicy Mistrzostw mogli śledzić wydarzenia składające się na naszą Konferencję, podczas której głos zabrali m.in. Justyna Orłowska, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech, i Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej, Michał Przymusiński, Zastępca Dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych ds. Cyfryzacji Nauki i Edukacji, Michała Nowakowski, lider projektu ZSK 4 w IBE i Adrian Dekowski, Prezesa V8 Team.

Zapraszamy do odsłuchania wszystkich debat, które odbyły się w trakcie konferencji:

  • Co cyfrowy świat oferuje młodzieży? – szanse i zagrożenia, udziałem: Piotra Krzyżyńskiego (Liga Niezwykłych Umysłów), Jerzego Greblickiego (Instytut Badań Edukacyjnych), Anny Rywczyńskiej (NASK | Polskie Centrum Programu Safer Internet) i Piotra Słupczyńskiego (Prochem) (7 października 2022 r.)
  • Rynek pracy w branży IT, z udziałem: Marcina Ostrowskiego (Devire), Adama Kamińskiego (Fundacja Partnerstwo na Rzecz Rozwoju | Klaster Technologiczny INFOTECH), Bogusława Dębskiego (Centrum Certyfikacji Kompetencji i Potwierdzenia Kwalifikacji | Polskie Towarzystwo Informatyczne), dr inż. Pawła Tadejki (Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej) i Wojciecha Janka (Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych) (8 października 2022 r.)
  • Biznes + nauka = innowacje w branży IT, z udziałem: dr. inż. Michała Grabi (Centrum Logistyki i Nowoczesnych Technologii | Sieć Łukasiewicz – PIT), Szymona Płońskiego (Dolnośląska Dolina Wodorowa), Pawła Nowaka (Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości), Arkadiusza Majocha (Orlen SA), Marcina Bartnickiego (Wirtualna Polska) (9 października 2022 r.)

Podczas całej imprezy uczestnicy mieli okazję zapoznać się z najnowszymi trendami cyfrowego świata oraz kierunkami rozwoju branży IT. Była to też znakomita okazja do spotkania światowych gigantów IT.

Dodatkowo wszyscy uczestnicy mistrzostw mogli wziąć udział w jedynej podczas imprezy akcji specjalnej – Odznaka+. Za odpowiedzi na temat mikropoświadczeń, ZSK i aplikacji Odznaka+ mogli zdobyć dodatkową odznakę specjalną.

Nie mniej ważna była stojąca na wysokim poziomie rywalizacja młodzieży w branży informatycznej. Uczniowie ze szkół podstawowych, liceów i szkół wyższych rywalizowali w sześciu dywizjach: Programista, Mechanik IT, Robotyka, Creative IT, Druk 3D, Cyberbezpieczeństwo. Odznaka+ patronowała zmaganiom w ramach wszystkich dywizji.

Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali odznaki potwierdzające ich wiedzę i umiejętności w danej dziedzinie, Poza tym, laureaci pierwszych trzech miejsc każdej z dywizji zostali wyróżnieni dodatkowymi Odznakami potwierdzającymi ich osiągnięcia. Odznaki Plus otrzymali również opiekunowie, jako potwierdzenia ich kompetencji. W sumie wydano ponad 400 odznak.

“To wielka satysfakcja, że podczas I Mistrzostw IT, mogliśmy promować wśród uczestników pierwszą polska aplikację do wydawania, zdobywania, przechowywania i udostępniania cyfrowych odznak w standardzie Open Badges. Wierzymy, że aplikacja Odznaka+, nad którą kończymy prace w Instytucie Badań Edukacyjnych, ma szansę zakończyć erę papierowych CV i stać się na stałe przydatnym narzędziem zarówno dla pracowników, jak i pracodawców” – powiedział Michał Nowakowski, lider projektu ZSK 4 w IBE.

Pierwsze Ogólnopolskie Mistrzostwa IT dały uczestnikom nie tylko szansę podnoszenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności z najlepszymi specjalistami dziedziny z programowania, składania i budowy komputerów, mikrokontrolerów, a także projektowania i druku 3D oraz podstaw robotyki. Poza tym, były niewątpliwie doskonałą okazją do promowania idei uczenia się przez całe życie (lifelong learning, LLL), zwłaszcza z wykorzystaniem nowych technologii. W dzisiejszych czasach nierozwijanie się jest równoznaczne z cofaniem się.

Facebook
Twitter
LinkedIn