IBE nowym partnerem Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego

Działalność regionalnych doradców na terenie województwa małopolskiego zaowocowała przystąpieniem Instytutu Badań Edukacyjnych do Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego.

Walne zgromadzenie Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego odbyło się 12 grudnia 2018 w Dworku Białoprądnickim w Krakowie. Podczas zgromadzenia przyjęty został nowy regulamin, do organizacji wstąpiło 6 nowych partnerów. Dyskutowano nad nowymi celami Partnerstwa i planami na zbliżający się rok 2019.

Zgromadzeni wysłuchali również prezentacji na temat opisywania kwalifikacji rynkowych.

Facebook
Twitter
LinkedIn