IBE na Targach Pracy i Przedsiębiorczości “Świadomie do celu” w Krakowie

Ekspertki z Instytutu Badań Edukacyjnych wystąpiły 25 października br. podczas Targów Pracy i Przedsiębiorczości „Świadomie do celu” w Krakowie.

Ewa Nieć i Anna Kida przybliżyły uczestnikom warsztatów poświęconych aktywizacji społecznej i przygotowaniu młodzieży do wejścia na rynek pracy Odznakę+, czyli cyfrowe poświadczenie kompetencji, umiejętności i doświadczenia.

Odznaka+ jest pierwszym w Polsce systemem umożliwiającym wydawanie, zdobywanie, przechowywanie i udostępnianie cyfrowych odznak oraz poświadczonych cyfrowo certyfikatów PDF. Aplikacja przygotowana przez IBE, umożliwi szybkie sprawdzenie, czy kandydaci do pracy posiadają wymagane kompetencje, a także, czy przedstawione przez nich cyfrowe certyfikaty są wiarygodne. Powstała ona w oparciu o standard Open Badges, gwarantujący bezpieczeństwo i autentyczność wydawanych w nim cyfrowych odznak. 

Z aplikacji tej będą mogli korzystać wszyscy: wydawcy (np.: szkoły, uczelnie, firmy, stowarzyszenia itd.), użytkownicy indywidualni (każda osoba, która zechce poświadczyć swoje umiejętności i kompetencje, oraz spełni określone kryteria przyznania danej cyfrowej odznaki), jak i odbiorcy zewnętrzni, którym użytkownicy indywidualni systemu udostępniają zgromadzone przez siebie cyfrowe poświadczenia (np.: potencjalni lub obecni pracodawcy).

Założeniem aplikacji Odznaka+, jest to, że będzie ona promować i wspierać filozofię uczenia się przez całe życie (lifelog learning, LLL) oraz, że ma szansę zakończyć erę papierowych CV jako wygodne narzędzie przydatne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Obecnie trwa pilotaż aplikacji, który jest szansą dla firm, uczelni i innych instytucji na sprawdzenie, w jaki sposób działa system i jakie korzyści można wynieść z jego wdrożenia, zaś dla twórców aplikacji to możliwość skonfrontowania swoich założeń z oczekiwaniami przyszłych odbiorców.

Targi Pracy i Przedsiębiorczości „Świadomie do celu” to największa bezpłatna impreza tego typu w Krakowie, organizowana przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie oraz Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa. W tym roku organizatorzy przygotowali trzy specjalne strefy tematyczne.

Facebook
Twitter
LinkedIn

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

czerwiec 2024

filtruj wydarzenia

Brak wydarzeń