I Forum Interesariuszy ZSK organizowane przez IBE

Instytut Badań Edukacyjnych jest organizatorem I Forum Interesariuszy ZSK, które odbędzie się online już 19 stycznia.

I Forum Interesariuszy otwiera nowy cykl dialogu Ministra Edukacji i Nauki (Minister Koordynator ZSK), Instytutu Badań Edukacyjnych, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Sektorowych Rad ds. Kompetencji na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Spotkanie odbędzie się 19 stycznia (online) w godzinach 10.00 – 13.00. 

Celem Forum jest wypracowanie kierunku rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz roli Sektorowych Rad ds. Kompetencji w ZSK. Poruszone zostaną zagadnienia doskonalenia i rozbudowy krajowej oferty kwalifikacji oraz znaczenie ZSK dla rozwoju umiejętności i kwalifikacji w poszczególnych sektorach.

Uczestników Forum łączy wspólny cel: wsparcie rozwoju umiejętności, kompetencji i kwalifikacji w poszczególnych branżach i sektorach oraz rozwój kapitału ludzkiego w całym kraju. Wspólne inicjatywy pozwalają wzmacniać współpracę z przedstawicielami rynku pracy i zachować spójność realizowanych przez nich inicjatyw, aby odpowiadały one na potrzeby zarówno pracodawców jak i pracowników i prowadziły w szerszej perspektywie do efektu synergii.

Zakres tematyczny Forum został skonsultowany z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz z członkami Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Facebook
Twitter
LinkedIn