marzec 2021

30mar10:0013:00Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – możliwości wykorzystania funkcjonalności rejestru w Biurach KarierSeminarium o ZRK - Online

Szczegóły spotkania:

Warsztat dedykowany jest dla pracowników Biur Karier zajmujących się współpracą z pracodawcami i wsparciem zawodowym studentów oraz zainteresowanych proponowaną tematyką.

Podczas warsztatu zostanie przedstawiona idea uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning) oraz rozwiązania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) i Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK) w kontekście możliwości przeprowadzania działań aktywizacyjnych na rynku pracy. Funkcjonalności ZRK zawierają wiele możliwości przydatnych w procesie świadczenia usług doradczych, a więc mogą stanowić uzupełnienie czy wsparcie w realizacji zadań zawodowych pracowników Biur Karier. Omawiając idee, rozwiązania, obecną sytuację związaną z wdrażaniem systemu będziemy dążyć do przedstawienia aktualnych zagadnień na temat uczenia się, możliwości zdobywania i potwierdzania kwalifikacji, projektowania ścieżek rozwoju, efektywnego funkcjonowania na rynku pracy i innych.

Warsztat poprowadzą trenerzy Instytutu Badań Edukacyjnych, zaangażowani w projektowanie i wdrażanie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Warsztat odbędzie się online w dniu 30 marca 2021 r (wtorek) w godz. 10.00-13.00.

Warsztat jest bezpłatny (współfinansowany ze środków UE w ramach projektu „Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji – etap 2”).

Link rejestracyjny do spotkania: https://seminarium058.exposupport.pl

Program do pobrania

Kwestie organizacyjne:

  • uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w warsztacie.
  • webinar będzie rejestrowany – jedynie w celu ew. monitoringu, kontroli czy audytu
  • w przypadku braku zgłoszenia wymaganej liczby uczestników, organizator zastrzega sobie prawo do odwołania webinaru

Kontakt:

Ludwika Krasnodębska l.krasnodebska@ibe.edu.pl

Warsztat realizowany jest w ramach projektu pt. „Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (etap 2)”.

Czas

(Wtorek) 10:00 - 13:00

Miejsce

ONLINE