listopad 2021

16lis10:0013:00Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – możliwości wykorzystania funkcjonalności rejestru w Biurach KarierWarsztaty o ZRK - Online

Szczegóły spotkania:

Warsztat dedykowany jest dla pracowników Biur Karier zajmujących się współpracą z pracodawcami i wsparciem zawodowym studentów oraz zainteresowanych proponowaną tematyką.

Podczas warsztatu zostanie przedstawiona idea uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning) oraz rozwiązania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) 
i Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK) w kontekście możliwości przeprowadzania działań aktywizacyjnych na rynku pracy. Funkcjonalności ZRK zawierają wiele możliwości przydatnych w procesie świadczenia usług doradczych, 
a więc mogą stanowić uzupełnienie czy wsparcie w realizacji zadań zawodowych pracowników Biur Karier. Omawiając idee, rozwiązania, obecną sytuację związaną 
z wdrażaniem systemu będziemy dążyć do przedstawienia aktualnych zagadnień na temat uczenia się, możliwości zdobywania i potwierdzania kwalifikacji, projektowania ścieżek rozwoju, efektywnego funkcjonowania na rynku pracy i innych.

Warsztat poprowadzą trenerzy Instytutu Badań Edukacyjnych, zaangażowani 
w projektowanie i wdrażanie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Warsztat odbędzie się online w dniu 16 listopada 2021 r.  w godz. 10.00 – 13.00.
Warsztat jest bezpłatny (współfinansowany ze środków UE w ramach projektu „Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji – etap 2”).
Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w warsztacie.

Link rejestracyjny do spotkania

Szczegółowy program

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 listopada 2021 r.

W przypadku braku zgłoszenia wymaganej liczby uczestników, organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatu.

Kontakt :
Ludwika Krasnodębska, tel. 22 241 71 61, email: l.krasnodebska@ibe.edu.pl


Czas

(Wtorek) 10:00 - 13:00

Miejsce

ONLINE