wrzesień 2021

30wrz10:1113:11Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – możliwości wykorzystania funkcjonalności rejestru w Biurach KarierWarsztaty o ZRK - Online

Szczegóły spotkania:

Warsztat dedykowany jest dla pracowników Biur Karier zajmujących się współpracą z pracodawcami i wsparciem zawodowym studentów oraz zainteresowanych proponowaną tematyką.

Podczas warsztatu zostanie przedstawiona idea uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning) oraz rozwiązania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) 
i Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK) w kontekście możliwości przeprowadzania działań aktywizacyjnych na rynku pracy. Funkcjonalności ZRK zawierają wiele możliwości przydatnych w procesie świadczenia usług doradczych, 
a więc mogą stanowić uzupełnienie czy wsparcie w realizacji zadań zawodowych pracowników Biur Karier. Omawiając idee, rozwiązania, obecną sytuację związaną 
z wdrażaniem systemu będziemy dążyć do przedstawienia aktualnych zagadnień na temat uczenia się, możliwości zdobywania i potwierdzania kwalifikacji, projektowania ścieżek rozwoju, efektywnego funkcjonowania na rynku pracy i innych.

Warsztat poprowadzą trenerzy Instytutu Badań Edukacyjnych, zaangażowani 
w projektowanie i wdrażanie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Warsztat odbędzie się online w dniu 30 września 2021 r (czwartek) w godz. 10.00-13.00.

Warsztat jest bezpłatny (współfinansowany ze środków UE w ramach projektu „Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji – etap 2”).

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w warsztacie.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Zgłoszenia przyjmujemy do 27 września 2021 r.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

W przypadku braku zgłoszenia wymaganej liczby uczestników, organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatu.

Kontakt: Ludwika Krasnodębska, tel. 22 241 71 61, email: l.krasnodebska@ibe.edu.pl


Czas

(Czwartek) 10:11 - 13:11

Miejsce

ONLINE