lipiec 2021

08lip10:0013:00Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – możliwości wykorzystania funkcjonalności rejestru w Biurach KarierSeminarium o ZRK - Online

Szczegóły spotkania:

Warsztat dedykowany jest dla pracowników Biur Karier zajmujących się współpracą z pracodawcami i wsparciem zawodowym studentów oraz zainteresowanych proponowaną tematyką.
Podczas warsztatu zostanie przedstawiona idea uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning) oraz rozwiązania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) 
i Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK) w kontekście możliwości przeprowadzania działań aktywizacyjnych na rynku pracy. Funkcjonalności ZRK zawierają wiele możliwości przydatnych w procesie świadczenia usług doradczych, 
a więc mogą stanowić uzupełnienie czy wsparcie w realizacji zadań zawodowych pracowników Biur Karier. Omawiając idee, rozwiązania, obecną sytuację związaną 
z wdrażaniem systemu będziemy dążyć do przedstawienia aktualnych zagadnień na temat uczenia się, możliwości zdobywania i potwierdzania kwalifikacji, projektowania ścieżek rozwoju, efektywnego funkcjonowania na rynku pracy i innych.

Warsztat poprowadzą trenerzy Instytutu Badań Edukacyjnych, zaangażowani 
w projektowanie i wdrażanie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Warsztat odbędzie się online w dniu 8 lipca 2021 r (czwartek) w godz. 10.00-13.00.

Warsztat jest bezpłatny (współfinansowany ze środków UE w ramach projektu „Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji – etap 2”).
Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w warsztacie.

Link rejestracyjny

Program warsztatu

Zgłoszenia przyjmujemy do 5 lipca 2021 r.

Szczegółowy program warsztatu w załączniku.

W przypadku braku zgłoszenia wymaganej liczby uczestników, organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatu.

Kontakt :
Ludwika Krasnodębska, tel. 22 241 71 61, email: l.krasnodebska@ibe.edu.pl


Czas

(Czwartek) 10:00 - 13:00

Miejsce

ONLINE