luty 2021

11lut10:0013:00Webinar Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji jako narzędzie wspierające rozwój edukacyjno – zawodowySeminarium o ZRK - Webinar

Szczegóły spotkania:

Webinar dedykowany jest dla osób zainteresowanych daną tematyką,
a w szczególności dla doradców zawodowych i innych pracowników wspierających rozwój edukacyjno-zawodowy (pracownicy np.: WUP, PUP, OHP, agencji pracy, agencji rekrutacyjnych, działów zarządzania zasobami ludzkimi, poradni psychologiczno – pedagogicznych).

Podczas webinaru zostanie przedstawiona idea uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning) oraz rozwiązania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK)
i Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK) dla możliwości rozwoju zawodowego. Zaprezentowane zostaną funkcjonalności ZRK i możliwości wykorzystania rejestru w praktyce. Omawiając idee, rozwiązania, obecną sytuację związaną
z wdrażaniem systemu będziemy dążyć do przedstawienia aktualnych zagadnień na temat uczenia się, możliwości zdobywania i potwierdzania kwalifikacji, projektowania ścieżek rozwoju, efektywnego funkcjonowania na rynku pracy
i innych.

Webinar poprowadzą trenerzy Instytutu Badań Edukacyjnych, zaangażowani
w projektowanie i wdrażanie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Osoby zainteresowane udziałem w webinarze proszę o przesyłanie swoich zgłoszeń na adres mailowy: l.krasnodebska@ibe.edu.pl do dnia 9 lutego 2021 r.

Program do pobrania

Kwestie organizacyjne:

  • udział w wydarzeniu jest bezpłatny;
  • osoby zarejestrowane otrzymają e-maila z potwierdzeniem rejestracji i danymi do logowania
  • webinar będzie rejestrowany – jedynie w celu ew. monitoringu, kontroli czy audytu
  • w przypadku braku zgłoszenia wymaganej liczby uczestników, organizator zastrzega sobie prawo do odwołania webinaru

Kontakt:

Ludwika Krasnodębska l.krasnodebska@ibe.edu.pl

Webinar realizowany jest w ramach projektu pt. „Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (etap 2)”.

Czas

(Czwartek) 10:00 - 13:00

Miejsce

Webinar