wrzesień 2021

16wrz09:0015:00Warsztat otwarty dla pracowników ministerstw – użytkowników systemu informatycznego Zintegrowanego Rejestru KwalifikacjiSeminarium o ZRK

Szczegóły spotkania:

Warsztaty otwarte z obsługi Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK), prowadzone w formule stacjonarnej, skierowane są do pracowników ministerstw, którzy uczestniczą w procesie włączania kwalifikacji rynkowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), będąc użytkownikami systemu informatycznego ZRK.
 
Warsztat prowadzony jest w małych grupach, tak aby umożliwić uczestnikom zadawanie pytań i przećwiczenie wybranych aktywności w systemie informatycznym ZRK w wersji szkolnej/ćwiczeniowej.
 
Warsztaty prowadzone są przez pracowników IBE – trenerki i ekspertów projektu „Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (etap 2)”: Bartłomieja Głowackiego, Kamilę Pawłowską, Irminę Sokulską, Joannę Ścibior-Bielak, Roberta Ziółkowskiego.

Po ukończeniu warsztatów uczestnicy będą:

  • znali podstawowe informacje o ZSK,
  • znali proces włączenia kwalifikacji rynkowej do ZSK oraz potrafili wskazać rolę i zadania 
 ministra właściwego w tym procesie,
  • poruszali się po stronie kwalifikacje.gov.pl oraz w systemie informatycznym ZRK, w 
 szczególności w zakresie niezbędnym do procedowania wniosków przez ministerstwo,
  • potrafili procedować w systemie informatycznym ZRK wnioski: o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK, o nadanie uprawnień IC, dot. rejestracji kwalifikacji w ZRK.
     

Miejsce: Centrum Biznesowe Ogrodowa 58 (ul. Ogrodowa 58, Warszawa)
Data: 16 września 2021 r. (czwartek)
Czas trwania: 09:00 – 15:00.
Termin wysyłania zgłoszeń: wtorek 14 września do godziny 16:00.
 
Warsztat jest bezpłatny (współfinansowany ze środków UE w ramach projektu „Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji – etap 2”).

Dla uczestników warsztatu przewidziane są przerwy kawowe oraz obiad.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w warsztacie.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM 

Ważne:
Osoby zainteresowane udziałem w warsztacie uprzejmie proszę o przesyłanie swoich zgłoszeń na adres mailowy: 
j.chotkiewicz@ibe.edu.pl
kom.: + 48 509 534 360 
 
W przypadku braku zgłoszenia wymaganej liczby uczestników, organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatu.

Czas

(Czwartek) 09:00 - 15:00

Miejsce

Centrum Biznesowe Ogrodowa 58

ul. Ogrodowa 58, Warszawa