czerwiec 2019

17cze08:3014:30Seminarium „Zintegrowany System Kwalifikacji – most między oświatą a rynkiem pracy”Seminarium o ZSK, Goleniów

Szczegóły spotkania:

Zapraszamy na bezpłatne seminarium regionalne: „Zintegrowany System Kwalifikacji – most między oświatą a rynkiem pracy”, które odbędzie się 17.06.2019 r. w Goleniowie.

 

Seminarium skierowane jest m.in. do osób pracujących jako doradcy zawodowi (z dorosłymi i młodzieżą), w tym doradców edukacyjno-zawodowych, nauczycieli-wychowawców, trenerów, pracowników samorządu lokalnego.

 

Celem seminarium jest przekazanie wiedzy na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, w szczególności zaprezentowanie rozwiązań przyjętych
w ustawie ZSK.

 

Wdrażany obecnie w Polsce ZSK, czyli Zintegrowany System Kwalifikacji, to odpowiedź na zmiany zachodzące w gospodarce i na krajowym rynku pracy. Rozwiązania zaproponowane w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji stwarzają szerokie możliwości opisywania kwalifikacji „szytych na miarę”,
tj. odpowiadających na potrzeby konkretnych przedsiębiorstw, w którym szczególną rolę pełnią instytucje certyfikujące, nadające kwalifikacje.

 

 

POBIERZ PROGRAM

 

 

LINK DO REJESTRACJI

 

 

Patronat honorowy:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

 

Partner wydarzenia:

Starostwo Powiatowe w Goleniowie

 

 

Kwestie organizacyjne:

  • udział w seminariach jest bezpłatny;
  • liczba uczestników jest ograniczona – do 25 osób (decyduje kolejność zgłoszeń);
  • osoby zarejestrowane otrzymają e-mail z potwierdzeniem rejestracji i miejscem seminarium;
  • zwrot kosztów dojazdu na seminarium odbywa się zgodnie z zasadami; określonymi w załączniku „Informacje na temat zwrotu kosztów przejazdu”.

 

Załączniki:

Informacje o zasadach zwrotu kosztu przejazdu

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu


Kontakt:

Hanna Rojek, tel. 573 444 581, e-mail: h.rojek@ibe.edu.pl
Dariusz Sikorski, tel. 573 444 582, e-mail: d.sikorski@ibe.edu.pl

 

Seminarium realizowane jest w ramach projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym”.

Czas

(Poniedziałek) 08:30 - 14:30

Miejsce

Goleniów