październik 2018

25paz08:3015:00Seminarium informacyjne „ Zintegrowany System Kwalifikacji – szansa dla edukacji i rynku pracy”Seminarium regionalne ZSK

Szczegóły spotkania:

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza na seminarium informacyjne: Zintegrowany System Kwalifikacji – szansa dla edukacji i rynku pracy, które odbędzie się 25.10.2018r. w  Wąbrzeźnie

Seminarium realizowane jest w ramach wdrażania Ustawy z dnia 22.12.2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

W programie seminarium:

 1. Czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) i dlaczego jest potrzebny?
 2. Co wprowadza Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji?
 3. Jak w nowy sposób rozumieć kwalifikacje i jakie nowe możliwości ich uzyskiwania daje ZSK?
 4. Jakie instytucje i procesy tworzą System?
 5. Co to jest Polska Rama Kwalifikacji i co oznaczają jej numery na świadectwach i certyfikatach?
 6. Kto i na jakich zasadach może włączyć się do Systemu?
 7. Jak funkcjonuje i czemu służy Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji?
 8. Jakie szanse i korzyści w edukacji i na rynku pracy daje ZSK?
 9. Jaki jest aktualny etap wdrażania i perspektywy rozwoju ZSK?

LINK DO ZAPISÓW NA SEMINARIUM

Program seminarium

Kwestie organizacyjne:

 • udział w seminarium jest bezpłatny
 • liczba uczestników ograniczona – do 25 osób
 • zwrot kosztów dojazdu na seminarium odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w załączniku „Informacje na temat zwrotu kosztów przejazdu”

Załączniki:

Kontakt ws. szczegółowych informacji:
Marzanna Bogacka – m.bogacka@ibe.edu.pl, tel. 573 444 579 – kwestie merytoryczne
Ziemowit Socha –  z.socha@ibe.edu.pl, tel. 573 444 578 – kwestie merytoryczne

PARTNERZY
Starostwo Powiatowe Wąbrzeźno
Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie

Seminarium realizowane jest w ramach projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym”.

Czas

(Czwartek) 08:30 - 15:00

Miejsce

Wąbrzeźno

Wąbrzeźno