październik 2018

23paz09:0016:00HR a Zintegrowany System KwalifikacjiSeminarium

Szczegóły spotkania:

Podczas seminarium uczestnicy poznają odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

  • Czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) i dlaczego jest obecnie wdrażany w Polsce?
  • Jakie możliwości daje ZSK w kontekście procesów HR w przedsiębiorstwach?
  • Jak ZSK ułatwi prowadzenie procesów identyfikacji i weryfikacji kwalifikacji pracowniczych, planowanie ścieżek kariery, jak również efektywne wdrażanie narzędzi rekrutacyjnych, szkoleniowych czy Employer Branding.

Ramowy program seminarium

Na spotkanie zapraszamy:

pracownice i pracowników przedsiębiorstw oraz instytucji branżowych na stanowiskach specjalistycznych oraz kadrę menadżerską średniego szczebla z działów HR/Employer Branding/CSR.

 LINK DO ZAPISÓW NA SEMINARIUM

Z jakimi materiałami warto zapoznać się przed seminarium?

  • Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, uchwalona przez Sejm RP 22 grudnia 2015 r. i przyjęta przez Senat 24 grudnia 2015 r. Weszła w życie 15 stycznia 2016 r.
  • Słownik Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, zawierający terminy, które – w toku prac nad ramami kwalifikacji w Polsce – wypracowano wspólnie z partnerami społecznymi. To wspólne, jednolite słownictwo umożliwia porozumiewanie się przedstawicieli różnych środowisk w sprawach dotyczących systemu kwalifikacji.

Kwestie organizacyjne:

  • udział w seminariach jest bezpłatny,
  • liczba uczestników ograniczona – do 25 osób (decyduje kolejność zgłoszeń),
  • zwrot kosztów dojazdu na seminarium odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w załączniku „Informacje na temat zwrotu kosztów przejazdu”.

Miejsce : Warszawa
Kontakt : Ewelina Milewska: emilewska@instytutsiag.pl, tel. 22 460 16 89 – kwestie organizacyjne

 

Seminarium realizowane jest w ramach projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym”.

Czas

(Wtorek) 09:00 - 16:00