październik 2019

22paz08:3016:30„Zintegrowany System Kwalifikacji - most łączący edukację i rynek pracy”.Debata publiczna

Szczegóły spotkania:

To kolejne z cyklu 10 spotkań organizowanych w ramach toczącej się obecnie debaty publicznej pod hasłem “Zintegrowany System Kwalifikacji – most łączący edukację i rynek pracy”. Spotkanie będzie doskonałą okazją do refleksji na temat wspierania rozwoju umiejętności uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Wprowadzone w znowelizowanym prawie oświatowym przepisy umożliwiające uzyskiwanie kwalifikacji rynkowych włączonych do ZSK otwierają nowe możliwości łączenia edukacji i rynku pracy. Dlatego głównym tematem drugiego spotkania dyskusyjnego “Kwalifikacje rynkowe a szkolnictwo branżowe” będzie pogłębianie integracji różnych ścieżek nabywania kwalifikacji z obecnymi potrzebami rynku pracy. Uczestnicy spotkania będą dyskutować m.in. na temat obecnego stanu i perspektyw polityki na rzecz uczenia się przez całe życie w Polsce, wzmacnianiu roli kwalifikacji rynkowych w systemie szkolnictwa branżowego, pierwszych certyfikatów ZSK dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz współpracy Instytutu Badań Edukacyjnych z tego typu szkołami.

Debata publiczna o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

W latach 2019–2020 na terenie całego kraju odbędzie się 10 spotkań w ramach debaty publicznej “Zintegrowany System Kwalifikacji – most łączący edukację i rynek pracy”. W zamierzeniu mają one być okazją do refleksji na temat planowanych na najbliższe lata działań publicznych dotyczących rozwoju i wdrażania ZSK. Podsumowanie debaty zostało zaplanowane na pierwszy kwartał 2020 roku i odbędzie się podczas konferencji zamykającej cykl spotkań. Wspólnie wypracowane wnioski i rekomendacje mają stanowić punkt wyjścia do dalszego rozwoju polityki publicznej na rzecz uczenia się przez całe życie.

Najbliższe spotkanie odbędzie się już 22 października w Centrum Konferencyjnym przy ulicy Ogrodowej 58
w Warszawie. Zachęcamy do zapoznawania się z programem i dokonania rejestracji.

 

PROGRAM – aktualizacja

REJESTRACJA 

 

Czas

(Wtorek) 08:30 - 16:30

Miejsce

Centrum Biznesowe Ogrodowa 58

ul. Ogrodowa 58, Warszawa