Doradcy regionalni

W każdym województwie działa dwóch doradców regionalnych, czyli lokalnych promotorów rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Rolą doradców jest wsparcie wszystkich zainteresowanych włączeniem się w proces powstawania ZSK

skontaktuj się z doradcą w swoim regionie

To rozwiązanie mające na celu podniesienie poziomu kapitału ludzkiego w Polsce poprzez opisanie, uporządkowanie i zebranie różnych kwalifikacji w jednym rejestrze – Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

Notification 2
Marcin Dziółko
m.dziolko@ibe.edu.pl
Anna Rosińska
+48 573 444 568
a.rosinska@ibe.edu.pl
Przemysław Szreder
+48 573 444 593
p.szreder@ibe.edu.pl

Maciej Soroka
+48 573 444 594
maciej.soroka@ibe.edu.pl
Jan Kosmowski
+48 573 444 590
j.kosmowski@ibe.edu.pl
Rafał Flaga
+48 573 444 574
r.flaga@ibe.edu.pl
Ireneusz Bochno
i.bochno@ibe.edu.pl
Agnieszka Anielska
a.anielska@ibe.edu.pl
Aleksandra Wojciechowska
+48 573 444 585
a.wojciechowska@ibe.edu.pl
Anna Zuszek
+48 573 444 584
a.zuszek@ibe.edu.pl
Agnieszka Wojtal
+48 573 444 587
a.wojtal@ibe.edu.pl
Marcin Haberla
+48 573 444 588
m.haberla@ibe.edu.pl
Bożena Solecka
b.solecka@ibe.edu.pl
Dariusz Sikorski
+48 573 444 582
d.sikorski@ibe.edu.pl
Martyna Kruszyńska-Ostrowska
+48 573 444 591
m.kruszynska@ibe.edu.pl
Agnieszka Demichowicz
+48 573 444 596
a.demichowicz@ibe.edu.pl
Przemysław Szreder
+48 573 444 593
p.szreder@ibe.edu.pl

Maciej Soroka
+48 573 444 594
maciej.soroka@ibe.edu.pl
tel. +48 22 24 17 100

W każdym z województw pracuje po dwóch doradców regionalnych. Do ich zadań należy m.in.:

 • Upowszechnianie wiedzy na temat ZSK:
  • Organizacja seminariów.
  • Organizacja konferencji.
  • Spotkania informacyjne dotyczące m.in. opisu kwalifikacji, instytucji certyfikujących czy podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości.
  • Bieżące informowanie o nowych działaniach w ramach ZSK − np. o przetargach.
 • Wsparcie interesariuszy ZSK w zakresie znalezienia partnera do podjęcia współpracy w ramach ZSK:
  • Wstępnego przygotowania do opisu kwalifikacji.
  • Wstępnego przygotowania do uzyskania uprawnień do certyfikowania kwalifikacji.
  • Wstępnego przygotowania do uzyskania statusu podmiotu zewnętrznego zapewnienia jakości (PZZJ).
  • Znalezienia partnera do podjęcia współpracy.

Chcesz włączyć się w tworzenie ZSK, ale nie wiesz od czego zacząć? Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się ze swoim doradcą regionalnym!