Doradcy regionalni

W każdym województwie działa dwóch doradców regionalnych, czyli lokalnych promotorów rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Rolą doradców jest wsparcie wszystkich zainteresowanych włączeniem się w proces powstawania ZSK

skontaktuj się z doradcą w swoim regionie

To rozwiązanie mające na celu podniesienie poziomu kapitału ludzkiego w Polsce poprzez opisanie, uporządkowanie i zebranie różnych kwalifikacji w jednym rejestrze – Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

Notification 2
Aneta Czarniecka
+48 573 444 577
a.czarniecka@ibe.edu.pl

Wojciech Jaślar
+48 573 444 578
w.jaslar@ibe.edu.pl
Anna Rosińska
+48 573 444 568
a.fiedorczuk@ibe.edu.pl

Beata Sulima
+48 573 444 569
b.sulima@ibe.edu.pl
Marzanna Bogacka
+48 573 444 579
m.bogacka@ibe.edu.pl

Ziemowit Socha
+48 573 444 580
z.socha@ibe.edu.pl
Sławomir Szymczak
+48 573 444 576
s.szymczak@ibe.edu.pl

Jan Kosmowski
+48 573 444 590
j.kosmowski@ibe.edu.pl
Rafał Flaga
+48 573 444 574
r.flaga@ibe.edu.pl

Katarzyna Zabratańska
+48 573 444 575
k.zabratanska@ibe.edu.pl
Anna Kida
+48 573 444 572
a.kida@ibe.edu.pl

Ewa Nieć
+48 573 444 573
e.niec@ibe.edu.pl
Aleksandra Chlebowicz
+48 573 444 570
a.chlebowicz@ibe.edu.pl

Dorota Heiza
+48 573 444 571
d.heiza@ibe.edu.pl
Aleksandra Wojciechowska
+48 573 444 585
a.wojciechowska@ibe.edu.pl

Izabela Mias-Dudek
+48 573 444 598
i.mias-dudek@ibe.edu.pl
Beata Gawęcka-Ajchel
+48 573 444 583
b.gawecka-ajchel@ibe.edu.pl

Anna Zuszek
+48 573 444 584
a.zuszek@ibe.edu.pl
Iwona Caputa
+48 573 444 586
i.caputa@ibe.edu.pl

Agnieszka Wojtal
+48 573 444 587
a.wojtal@ibe.edu.pl
Marcin Haberla
+48 573 444 588
m.haberla@ibe.edu.pl

Niki Derlukiewicz
+48 573 444 589
n.derlukiewicz@ibe.edu.pl

Hanna Rojek
+48 573 444 581
h.rojek@ibe.edu.pl

Dariusz Sikorski
+48 573 444 582
d.sikorski@ibe.edu.pl
Dorota Nawrat-Wyraz
+48 573 444 597
d.wyraz@ibe.edu.pl

Martyna Kruszyńska
+48 573 444 591
m.kruszynska@ibe.edu.pl
Sławomir Kozieł
+48 573 444 595
s.koziel@ibe.edu.pl

Agnieszka Demichowicz
+48 573 444 596
a.demichowicz@ibe.edu.pl
Przemysław Szreder
+48 573 444 593
p.szreder@ibe.edu.pl

Maciej Soroka
+48 573 444 594
maciej.soroka@ibe.edu.pl

Piotr Klatta
+48 502 391 335
p.klatta@ibe.edu.pl

Agnieszka Orzechowska
+48 573 444 592
a.orzechowska@ibe.edu.pl

W każdym z województw pracuje po dwóch doradców regionalnych. Do ich zadań należy m.in.:

 • Upowszechnianie wiedzy na temat ZSK:
  • Organizacja seminariów.
  • Organizacja konferencji.
  • Spotkania informacyjne dotyczące m.in. opisu kwalifikacji, instytucji certyfikujących czy podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości.
  • Bieżące informowanie o nowych działaniach w ramach ZSK − np. o przetargach.
 • Wsparcie interesariuszy ZSK w zakresie znalezienia partnera do podjęcia współpracy w ramach ZSK:
  • Wstępnego przygotowania do opisu kwalifikacji.
  • Wstępnego przygotowania do uzyskania uprawnień do certyfikowania kwalifikacji.
  • Wstępnego przygotowania do uzyskania statusu podmiotu zewnętrznego zapewnienia jakości (PZZJ).
  • Znalezienia partnera do podjęcia współpracy.

Chcesz włączyć się w tworzenie ZSK, ale nie wiesz od czego zacząć? Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się ze swoim doradcą regionalnym!

Close Menu
X
Skip to content