Cykl webinarów: “Szlakiem kwalifikacji nadawanych po studiach podyplomowych – co warto wiedzieć?”

Zapraszamy wszystkie osoby zajmujące się rozwijaniem i certyfikowaniem umiejętności, a szczególnie zainteresowane procedurą zgłaszania kwalifikacji nadawanych po studiach podyplomowych, w tym przedstawicieli szkół wyższych, instytutów naukowych, uczelnianych biur karier, centrów transferu wiedzy. Do wyboru cztery terminy!
baner cyklu webinarów: “Szlakiem kwalifikacji nadawanych po studiach podyplomowych - co warto wiedzieć?” - napis na tle zdjęcia zapalonej żarówki trzymanej przez kogoś w palcach

Podczas spotkań online 07.12.2023 lub 10.01.2024 w godzinach 10:00-11:30 porozmawiamy o:

  • procedurze wpisywania do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, kwalifikacji nadawanych po studiach podyplomowych;
  • formularzu opisu kwalifikacji nadawanych po studiach podyplomowych;
  • zakresie wsparcia oferowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych.

Webinary 14.12.2023 lub 11.01.2024 w godzinach 10:00 – 11:30 poświęcone będą tematyce dotyczącej:

  • przygotowania tabeli zgodności i rekomendacji poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji nadawanych po studiach podyplomowych;
  • zakresu wsparcia oferowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych.

Webinary poprowadzą eksperci do spraw Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji z zespołu oferującego wsparcie szkołom wyższym: Agnieszka Grabowska, dr Małgorzata Musialik, Iwona Caputa, dr Piotr Bordzoł.

Link do formularza rejestracyjnego: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevRbu9XhIX_6e8XrNvndqKXSk59xglz5xq5_eIhL7vOqu8aw/viewform?usp=pp_url

Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej na 2 dni przed terminem wybranego webinaru.

Kontakt w sprawie webinarów lub współpracy z naszym zespołem pod adresem: wsparcie.uczelnie@ibe.edu.pl

 

Facebook
Twitter
LinkedIn