Konferencja “Profesjonalne kompetencje w sporcie – Zintegrowany System Kwalifikacji”

baner konferencji "Profesjonalne kompetencje w sporcie - Zintegrowany System Kwalifikacji"
Zespół ZSK weźmie udział w wydarzeniu "Profesjonalne kompetencje w sporcie - Zintegrowany System Kwalifikacji", organizowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Radę do spraw Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej przy Ministrze Sportu i Turystyki.

“Zintegrowany System Kwalifikacji pomaga opisać i uporządkować kompetencje niezbędne do uzyskania rozmaitych kwalifikacji związanych ze sportem. Co więcej, ponieważ ZSK jest powiązany z podobnymi rozwiązaniami rozwijanymi w innych krajach Unii Europejskiej, umożliwia porównywanie kwalifikacji, np. trenerskich, w kraju i za granicą. Ułatwia też, co jest szczególnie ważne dla wszystkich, którzy nie uważają, że nauka kończy się wraz z ukończeniem szkoły, tylko chcą uczyć się przez całe życie, uznanie kompetencji będących efektem uczenia się nieformalnego i pozaformalnego. To bardzo potrzebny system, który intensywnie rozwijamy, wzbogacając go o nowe narzędzia i funkcjonalności. O tym właśnie będziemy opowiadać podczas Konferencji” – Maciej Tauber, lider projektu ZSK6.

Tematem przewodnim konferencji będą profesjonalne kompetencje trenerów i instruktorów sportu, ich rola w osiąganiu wysokiego wyniku sportowego i to, jak istotny mają oni wpływ na jakość i bezpieczeństwo prowadzonych zajęć w sporcie dla wszystkich. Będzie to okazja do prezentacji i dyskusji na temat Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Sporcie oraz zasad i standardów funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Porozmawiamy również o możliwościach stworzenia na ich podstawie systemu zapewniającego jakość kształcenia kadr szeroko rozumianego sportu.

Wydarzenie odbędzie się 5 grudnia 2023 roku, w Auli im. prof. Zygmunta Gilewicza, na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Facebook
Twitter
LinkedIn