Co to jest work-life balance i jak go osiągnąć?

Pracoholizm jest powszechnie występującym zjawiskiem, którego konsekwencje są dotkliwe zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. To prosta droga do wypalenia zawodowego przejawiającego się złym samopoczuciem, zmęczeniem, brakiem wiary we własną wartość i obniżeniem jakości pracy. Jak ograniczyć skutki pracoholizmu? Rozwiązaniem jest work-life balance.

Work-life balance – definicja

Koncepcja work-life balance zakłada równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Oznacza to wyraźne oddzielenie pracy od czasu wolnego i konsekwentne dbanie o to, by pierwsza z tych sfer życia nie zdominowała drugiej. Odpoczynek, czas spędzony z bliskimi oraz możliwość realizacji pasji wpływają na ogólny poziom zadowolenia zarówno z życia, jak i pracy. W praktyce work-life balance często jest zaburzony przez  nieodpowiednie podejście pracownika do swoich obowiązków i/lub nadmierne wymagania stawiane przez pracodawcę.

Czynniki zaburzające work-life balance to:

 • nadmierny perfekcjonizm podczas realizacji zadań w pracy,
            
 • brak asertywności i umiejętności stawiania granic,
            
 • zbyt wiele obowiązków i praca pod presją czasu,
            
 • strach przed utratą pracy lub brakiem perspektywy rozwoju zawodowego,
            
 • ucieczka w pracę przed problemami w życiu prywatnym.

Nawet jeśli lubisz swoją pracę i wydaje Ci się, że nie ma nic złego w tym, że poświęcasz jej także swój wolny czas, zaburzenie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym z czasem może doprowadzić do wypalenia zawodowego. Jego pierwszymi symptomami są stres, rozdrażnienie, przemęczenie i wyczerpanie emocjonalne.

Work and life balance – pozytywne efekty

System pracy oparty o work-life balance poprawia kondycję psychiczną pracownika, motywuje go do rozwoju zawodowego oraz wpływa na poziom zadowolenia z wykonywanych obowiązków. Przekłada się to bezpośrednio na jakość pracy – większe zaangażowanie, wzrost produktywności i osiąganie lepszych wyników. Wynika z tego, że zapewnienie równowagi między życiem prywatnym i zawodowym pracownika leży także w interesie pracodawcy.

Jak odnaleźć work-life balance?

Podjęcie konkretnych działań umożliwiających osiągnięcie work-life balance zależy od przyczyn zaburzenia równowagi między pracą a życiem prywatnym. Przykładowo: jeśli problem wynika z przeciążenia obowiązkami, porozmawiaj ze swoim przełożonym o potencjalnych rozwiązaniach. Być może w firmie jest przestrzeń na kolejnego pracownika lub inni członkowie zespołu mogą przejąć część Twoich zadań. Dobrym rozwiązaniem jest również ustalenie wspólnie z pracodawcą celów rozwojowych, które ułatwią stworzenie przejrzystego harmonogramu pracy i pomogą w lepszej organizacji czasu. Cele te możesz osiągnąć np. dzięki szkoleniom lub programowi mentoringowemu. Może nowe umiejętności zawodowe pomogą Ci łatwiej uporać się z zadaniami w pracy. Pomyśl przy tym o certyfikacie, który możesz zdobyć w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Na stronie ZSK możesz przeczytać o wielu różnych kwalifikacjach, które możesz zdobyć.

Jeśli przyczyn zaburzenia równowagi między pracą a życiem prywatnym należy szukać w Twoim pracoholizmie, postaraj się na początek stosować do kilku rad:

 • Zacznij organizować swój czas pracy, skupiając się na najważniejszych i najpilniejszych zadaniach, zostawiając te mniej istotne na później. Pomoże Ci w tym matryca Eisenhowera.
            
 • Pamiętaj, że zrobione jest lepsze od perfekcyjnego. Nie poświęcaj zbyt dużo czasu na realizację nieważnych dla firmy zadań.
             
 • Wykonuj swoje obowiązki w godzinach pracy – nie sprawdzaj poczty firmowej przed snem lub w trakcie urlopu.
            
 • Zaplanuj, jak spędzisz czas wolny i realizuj swoje pomysły.
            
 • Kontroluj swoją pracę – staraj się zidentyfikować przyczyny nadgodzin i problemów z realizacją zadań.

Pamiętaj, że we wszystkich powyższych punktach ważna jest konsekwencja. Początki mogą być trudne, jednak z czasem z pewnością odnalezienie granicy między pracą a czasem wolnym nie będzie sprawiało Ci problemów.

Work and life balance z Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji

 

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn