Ciekawa kwalifikacja w ZSK – „Zarządzanie procesem pozyskiwania i obsługi inwestora w administracji publicznej”

dłonie układające drewniane klocki, na pierwszym planie - kostki przypominające blueprint
Do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji włączona została nowa kwalifikacja, która powinna zainteresować zwłaszcza pracowników jednostek samorządu terytorialnego zatrudnionych w komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój gospodarczy, w tym: rozwój społeczny, opracowywanie i wdrażanie strategii rozwoju (województwa, powiatu, gminy), obsługę inwestorów zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Może ona być przydatna również, między innymi, dla:

 • pracowników parków naukowo-technologicznych, przemysłowych i technologicznych,
 • odpowiadający za pozyskiwanie inwestorów;
 • pracowników agencji rozwoju lokalnego;
 • pracowników Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu;
 • pracowników jednostek zarządzających procesem udzielania decyzji o wsparciu inwestycji, byłych podmiotów zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi;
 • osób zainteresowanych podjęciem pracy w ww. jednostkach na stanowiskach pracy związanych z
 • zarządzaniem procesem pozyskiwania i obsługi inwestora;
 • studentów i absolwentów kierunków takich jak: administracja, ekonomia, marketing i zarządzanie.

Certyfikat kwalifikacji „Zarządzanie procesem pozyskiwania i obsługi inwestora w administracji publicznej” potwierdza, że jego posiadacz jest przygotowany do planowania, obsługiwania oraz monitorowania działań związanych z procesem pozyskiwania i obsługi inwestorów w jednostkach administracji publicznej. Osoba posiadająca ten certyfikat potrafi posługiwać się wiedzą z zakresu delokalizacji usług i produkcji oraz uwarunkowań prawnych tego procesu oraz z zakresu marketingu gospodarczego, przygotowywać oferty inwestycyjnej, zajmować się obsługą inwestora oraz sprawować opiekę poinwestycyjną. Obwieszczenie w sprawie włączenia tej kwalifikacji do ZSK podpisał Minister Rozwoju i Technologii.

Osoba posiadająca kwalifikację może znaleźć zatrudnienie (po spełnieniu dodatkowych wymogów pracodawcy) w:

 • jednostkach samorządu terytorialnego (województwo, powiat, gmina) w komórkach organizacyjnych zajmujących się obsługą inwestorów, rozwojem lokalnym, strategią rozwoju gminy;
 • parkach naukowo-technologicznych, przemysłowych i technologicznych w komórkach odpowiadających za pozyskiwanie inwestorów;
 • agencjach rozwoju lokalnego;
 • Centrach Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE);
 • jednostkach zarządzających procesem udzielania decyzji o wsparciu inwestycji, w tym w byłych podmiotach zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi.

Więcej nt. tej kwalifikacji można dowiedzieć się w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji:

>>> „Zarządzanie procesem pozyskiwania i obsługi inwestora w administracji publicznej

Już niedługo, kiedy kwalifikacja otrzyma Instytucję Certyfikującą (IC) oraz Podmiot Zewnętrznego Zapewniania Jakości (PZZJ), każdy będzie mógł potwierdzić swoje kompetencje w tym zakresie oraz uzyskać certyfikat rozpoznawany w całej UE. Będzie on informacją dla pracodawcy o posiadanych umiejętnościach, wiedzy i kompetencjach, potrzebnych do wykonywania zawodu.

Mapa kwalifikacji ZSK. Wybierz branżę i zdobądź certyfikat

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn