BRANŻA – WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO

„Branża - wczoraj, dziś i jutro” to cykl 9 regionalnych konferencji branżowych realizowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych w ramach projektu „Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce”.

grafika ogólna dla cyklu konferencji "Branża - wczoraj, dziś i jutro" - osoby zgromadzone wokół stołu, studiujące plan

Konferencje mają na celu przekazanie aktualnej wiedzy na temat najnowszych trendów, innowacji i rozwoju w danej branży. Stanowią platformę do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie wdrażania rozwiązań dostępnych w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, a także stają się okazją do nawiązania współpracy pomiędzy podmiotami z danej branży.  Konferencje planowane są w różnych częściach Polski i kierowane do przedstawicieli branż wiodących oraz kluczowych w danym regionie.

ZAKOŃCZONE KONFERENCJE

13 czerwca 2024

9.30-16.00

ŁÓDŹ

Trendy, innowacje i wyzwania w branży logistycznej
w regionie łódzkim

10 kwietnia 2024

9.30-15.00

KIELCE

Kompetencje w branży mechanicznej – dziedzina spawalnictwo
w kontekście Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji