Białostockie Talenty XXI wieku

ilustracja mózgu dotykanego z jednej strony przez ludzką dłoń, a z drugiej - przez wygenerowaną komputerowo dłoń robota / sztucznej inteligencji
O tym, „Jak przekuć talenty na kwalifikacje? Zintegrowany System Kwalifikacji jako narzędzie ułatwiające zarządzanie kompetencjami" opowiedzą najzdolniejszym uczniom z Białegostoku, doradcy regionalni w województwie podlaskim – Anna Fiedorczuk i Beata Sulima – na gali wręczenia nagród Białostockim Talentom XXIw., która jest uwieńczeniem projektu realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku.

Głównym celem projektu jest wsparcie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta w zakresie pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych w ścisłej współpracy z podlaskimi uczelniami i pracodawcami oraz wzbogacanie ich kompetencji i umiejętności. Najbardziej utalentowani uczniowie otrzymają nagrody z rąk Prezydenta Miasta Białegostoku.

Data i miejsce: 26.10.2018, Białystok

PROGRAM I INFORMACJE

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn