Bezpłatny webinar pt.: “Szlakiem kwalifikacji cząstkowych. Kwalifikacje wolnorynkowe a szkolnictwo wyższe”

Do udziału zapraszamy wszystkich przedstawicieli szkół wyższych, instytutów naukowych PAN, instytutów badawczych, uczelnianych biur karier, oraz centrów transferu wiedzy, zainteresowanych opisywaniem i włączaniem kwalifikacji wolnorynkowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, a także walidacją i certyfikowaniem kompetencji nabytych poza edukacją formalną.
białe jednolite puzzle na błękitnym tle
 

Podczas spotkania online 14.03.2024 w godz. 10:00-11:30 omówione zostaną
następujące zagadnienia:

  • definicja kwalifikacji wolnorynkowej;
  • formularz opisu kwalifikacji wolnorynkowej;
  • procedura włączenia kwalifikacji wolnorynkowej do Zintegrowanego Systemu
    Kwalifikacji;
  • wymagania wobec instytucji certyfikującej kwalifikację wolnorynkową;
  • zakres wsparcia oferowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych.

Webinar poprowadzą eksperci do spraw ZSK z zespołu oferującego wsparcie szkołom wyższym: Agnieszka Grabowska i dr Piotr Bordzoł.

Prosimy o rejestrację udziału do 12 marca 2024 roku.

Link do formularza rejestracyjnego:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwUWebReVL2dI6G2YoNrr25tWzuTpKs2q0N33-s5gJdEBkLg/viewform

grafika zawierająca podstawowe informacje nt. webinaru z 14 marca 2024 r., dostępne również w tekście zamieszczonym powyżej niej

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn