Barometr Zawodów 2024

Dostępny jest już "Barometr Zawodów 2024". Jest to badanie przeprowadzane corocznie (od 2016 r.) przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Otrzymujemy w nim informacje o prognozach dotyczących tego, które zawody będą w nadchodzącym roku deficytowe, które pozostaną w grupie zrównoważonej, a które zostaną zaliczone do nadwyżkowych. W badaniu na rok 2024 oceniono 168 zawodów.
osoby reprezentujące rozmaite zawody

Rynek pracy zmienia się dynamicznie. Niektóre zawody znikają, inne – pojawiają się i rozwijają. Dynamika ta dotyczy również zmian w zapotrzebowaniu na poszczególne profesje. Przedstawiciele pewnych zawodów stają się bardziej poszukiwani, innych – wręcz przeciwnie. Warto to wiedzieć i brać pod uwagę planując rozwój zawodowy, projektując swoją ścieżkę kariery lub zarządzając zmianą pracy. Informacji nt. zmian w zapotrzebowaniu na poszczególne profesje dostarcza m. in. “Barometr Zawodów”.

Do zawodów deficytowych, czyli takich, w których nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, zaliczono 29 profesji: cieśle i stolarze budowlani; dekarze i blacharze budowlani; elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy; fizjoterapeuci i masażyści; kierowcy autobusów; kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych; kucharze; lekarze; magazynierzy; mechanicy pojazdów samochodowych; monterzy instalacji budowlanych; murarze i tynkarze; nauczyciele praktycznej nauki zawodu; nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących; nauczyciele przedmiotów zawodowych; nauczyciele przedszkoli; nauczyciele szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych; operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych; operatorzy obrabiarek skrawających; opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej; pielęgniarki i położne; pracownicy ds. rachunkowości i księgowości; pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie; pracownicy służb mundurowych; psycholodzy i psychoterapeuci; robotnicy budowlani; samodzielni księgowi; spawacze; ślusarze.

Przy czym dużych miastach mają to być przede wszystkim:

  • z branży transport-spedycja-logistyka: spedytorzy i logistycy, zaopatrzeniowcy i dostawcy, listonosze i kurierzy;
  • z branży budowlanej: monterzy konstrukcji metalowych, kierownicy budowy, inżynierowie budownictwa;
  • z branży informatycznej: specjaliści ds. projektowania, wdrażania i doskonalenia produktów i usług cyfrowych;
  • z branży elektro-energetycznej: specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki, monterzy elektronicy;
  • z branży medyczno-opiekuńczej: pracownicy socjalni, fizjoterapeuci i masażyści;
  • z branży usługowej: personel sprzątający;
  • z branży handlowej: sprzedawcy i kasjerzy;
  • z branży mechaniczno-motoryzacyjnej: mechanicy-monterzy maszyn i urządzeń.

Do grona zawodów deficytowych wchodzą te, co do których prognozuje się, że zapotrzebowanie pracodawców będzie duże, a podaż pracowników o odpowiednich kwalifikacjach niewielka, prawdopodobnie mniejsza niż popyt. Pośród nich zidentyfikowano 8 zawodów trwale deficytowych,

“czyli takich, w których niedobór pracowników utrzymuje się nieprzerwanie od początku realizacji badania w całej Polsce (tj. prognozy na 2016 rok).

W Barometrze na 2024 rok można wyróżnić 8 takich zawodów – znajdowały się one na liście trwałych deficytów także rok i dwa lata wcześniej. Te zawody to: cieśle i stolarze budowlani, dekarze i blacharze budowlani, kierowcy autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, operatorzy obrabiarek skrawających, pielęgniarki i położne, samodzielni księgowi, spawacze.” – “Barometr Zawodów 2024”.

W grupie zawodów zrównoważonych, czyli takich, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie znalazło się 139 profesji. Z kolei zawodów nadwyżkowych, czyli takich, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na niskie zapotrzebowanie i/lub nadmierną liczbę kandydatów spełniających wymagania pracodawców zidentyfikowano, podobnie jak w latach poprzednich, 0 (zero).

Planując rozwój i/lub zmiany ścieżki kariery warto wziąć ustalenia zawarte w “Barometrze Zawodów” i wesprzeć się możliwościami, które daje potwierdzanie kwalifikacji dostępnych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

W “Barometrze Zawodów 2024” czytamy też:

“Jak wskazują prognozy Komisji Europejskiej, stopa bezrobocia wg BAEL w Polsce wyniesie w 2024 roku 2,8%, czyli zdecydowanie poniżej średniego poziomu w Unii Europejskiej (6,0%).”

(BAEL – Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności)

“Barometr Zawodów” to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, w których brakuje pracowników, zrównoważone, w których liczba pracowników odpowiada potrzebom pracodawców, nadwyżkowe, w których jest więcej pracowników niż ofert pracy. Zdecydowanie warto zapoznać się z całością, zwłaszcza, że na stronie badania dostępne są również prognozy dla poszczególnych województw i powiatów:

>>> “Barometr Zawodów” – strona badania
>>> “Barometr Zawodów 2024. Raport podsumowujący badanie w Polsce” – raport ogólnopolski

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn