Wsparcie IBE

Koordynacją prac i wsparciem merytorycznym w zakresie wdrażania ZSK zajmuje się Instytut Badań Edukacyjnych (IBE).

Logo Instytutu Badań Edukacyjnych na tle Warszawy

Zakres pomocy udzielanej przez IBE obejmuje:

 • Konsultacje na każdym etapie rozpatrywania wniosków.
 • Współpracę przy organizacji seminariów informacyjnych oraz spotkań roboczych.
 • Wsparcie konsultacji środowiskowych.
 • Wsparcie wnioskodawców przy zgłaszaniu kwalifikacji.
 • Wsparcie w organizacji spotkań pracowników ministerstw z wnioskodawcą.
 • Wsparcie instytucji mogących pełnić funkcję instytucji certyfikujących.

Potrzebujesz wsparcia? Zapraszamy do kontaktu!  

Biuro Projektu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
Instytut Badań Edukacyjnych

Instytut Badań Edukacyjnych
ul. Górczewska 8
01-180 Warszawa
tel. (22) 241 71 00
e-mail: zsk@ibe.edu.pl

Opisywanie kwalifikacji rynkowych

Emilia Danowska-Florczyk
e-mail: e.danowska@ibe.edu.pl
Maciej Tauber
e-mail: m.tauber@ibe.edu.pl

Sektorowe Ramy Kwalifikacji

Andrzej Żurawski
e-mail: a.zurawski@ibe.edu.pl

Instytucje certyfikujące

Dawid Dymkowski
e-mail: d.dymkowski@ibe.edu.pl

Walidacja

Iwona Gmaj
e-mail: i.gmaj@ibe.edu.pl

Podmioty zewnętrznego zapewniania jakości

Michał Stempień
e-mail: m.stempien@ibe.edu.pl

Organizacja seminariów w projekcie ZSK

Joanna Nowaczyńska
Tel. (22) 241 71 67
e-mail: j.nowaczynska@ibe.edu.pl

Doradcy Regionalni

W każdym województwie działa dwóch doradców regionalnych, czyli lokalnych promotorów rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Rolą doradców jest wsparcie wszystkich zainteresowanych włączeniem się w proces powstawania ZSK

skontaktuj się z doradcą w swoim regionie

To rozwiązanie mające na celu podniesienie poziomu kapitału ludzkiego w Polsce poprzez opisanie, uporządkowanie i zebranie różnych kwalifikacji w jednym rejestrze – Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

W każdym z województw pracuje po dwóch doradców regionalnych. Do ich zadań należy m.in.:

 • Upowszechnianie wiedzy na temat ZSK:
  • Organizacja seminariów.
  • Organizacja konferencji.
  • Spotkania informacyjne dotyczące m.in. opisu kwalifikacji, instytucji certyfikujących czy podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości.
  • Bieżące informowanie o nowych działaniach w ramach ZSK − np. o przetargach.
 • Wsparcie interesariuszy ZSK w zakresie znalezienia partnera do podjęcia współpracy w ramach ZSK:
  • Wstępnego przygotowania do opisu kwalifikacji.
  • Wstępnego przygotowania do uzyskania uprawnień do certyfikowania kwalifikacji.
  • Wstępnego przygotowania do uzyskania statusu podmiotu zewnętrznego zapewnienia jakości (PZZJ).
  • Znalezienia partnera do podjęcia współpracy.

Chcesz włączyć się w tworzenie ZSK, ale nie wiesz od czego zacząć? Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się ze swoim doradcą regionalnym!

Notification 2

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Close Menu
X
Skip to content