Wsparcie IBE

Koordynacją prac i wsparciem merytorycznym w zakresie wdrażania ZSK zajmuje się Instytut Badań Edukacyjnych (IBE).

Logo Instytutu Badań Edukacyjnych na tle Warszawy

Zakres pomocy udzielanej przez IBE obejmuje:

  • Konsultacje na każdym etapie rozpatrywania wniosków.
  • Współpracę przy organizacji seminariów informacyjnych oraz spotkań roboczych.
  • Wsparcie konsultacji środowiskowych.
  • Wsparcie wnioskodawców przy zgłaszaniu kwalifikacji.
  • Wsparcie w organizacji spotkań pracowników ministerstw z wnioskodawcą.
  • Wsparcie instytucji mogących pełnić funkcję instytucji certyfikujących.

Potrzebujesz wsparcia? Zapraszamy do kontaktu!  

Biuro Projektu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
Instytut Badań Edukacyjnych

Instytut Badań Edukacyjnych
ul. Górczewska 8
01-180 Warszawa
tel. (22) 241 71 00
e-mail: zsk@ibe.edu.pl

Opisywanie kwalifikacji rynkowych

Emilia Danowska-Florczyk
e-mail: e.danowska@ibe.edu.pl
Maciej Tauber
e-mail: m.tauber@ibe.edu.pl

Sektorowe Ramy Kwalifikacji

Andrzej Żurawski
e-mail: a.zurawski@ibe.edu.pl

Instytucje certyfikujące

Diana Stankiewicz
e-mail: d.stankiewicz@ibe.edu.pl

Walidacja

Iwona Gmaj
e-mail: i.gmaj@ibe.edu.pl

Podmioty zewnętrznego zapewniania jakości

Michał Stempień
e-mail: m.stempien@ibe.edu.pl

Organizacja seminariów w projekcie ZSK

Joanna Nowaczyńska
Tel. (22) 241 71 67
e-mail: j.nowaczynska@ibe.edu.pl

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Close Menu
X
Skip to content