Jak zgłaszać kwalifikację do systemu

Instytucja certyfikująca to podmiot z uprawnieniami do nadawania określonych kwalifikacji rynkowych włączonych do ZSK, czyli do wydawania dokumentów (np. certyfikatów) potwierdzających posiadanie kwalifikacji.

Wydanie certyfikatu jest zwieńczeniem procesu sprawdzania wiedzy i umiejętności h osoby ubiegającej się o nadanie danej kwalifikacji. Za jego organizację również odpowiada instytucja certyfikująca. Proces ten w nomenklaturze Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji jest określany mianem walidacji.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Close Menu
X
Skip to content