ZSK W REGIONACH

Zdjęcie-nr-5.1

Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie realizuje projekt “Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce (ZSK6)”. Celem projektu jest  zwiększenie efektywności funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i doskonalenie go jako jednego z narzędzi polityki państwa na rzecz uczenia się przez całe życie na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

Jako kontynuacja wcześniejszych działań dotyczących wdrażania i rozwoju ZSK w Polsce, niniejszy projekt jest ukierunkowany na zwiększenie w najbliższych latach liczby kwalifikacji spoza edukacji formalnej włączonych do ZSK, a także usprawnienie procesów związanych z włączaniem, funkcjonowaniem, walidowaniem, nadawaniem kwalifikacji i zapewnianiem ich jakości. 

W każdym z województw działają eksperci ds. współpracy ze środowiskami branżowymi. Do ich zadań należy między innymi:

 • prowadzenie stałego dialogu z interesariuszami (wsparcie, sieciowanie i wymiana doświadczeń);
 • organizacja seminariów, spotkań, konferencji, wykładów mających na celu aktywne przekazywanie informacji o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz idei uczenia się przez całe życie;
 • inicjowanie i udział w wydarzeniach związanych z edukacją, rynkiem pracy i środowiskami branżowymi;
 • inicjowanie działań prowadzących do opisu kwalifikacji sektorowej/wolnorynkowej, przygotowania do pełnienia funkcji instytucji certyfikującej, prowadzenia  walidacji; 
 • upowszechnianie w regionie wyników badań, narzędzi i wydarzeń organizowanych przez IBE;
 • podejmowanie działań informacyjnych i promocyjnych nt. ZSK.
Zdjęcie-nr-1-min
kwalifikacje-zsk

Nasze działania kierujemy do wszystkich zainteresowanych tematyką Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ideą uczenia się przez całe życie, w tym zwłaszcza:

 • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego;
 • organizacji branżowych, w tym Branżowych Centrów Umiejętności;
 • przedsiębiorców i pracodawców, w tym firm szkoleniowych;
 • organizacji pozarządowych;
 • placówek oświatowych i uczelni;
 • instytucji rynku pracy;
 • przedstawicieli Wojewódzkich Zespołów Koordynacji.

Skontaktuj się z pracownikiem IBE w regionie i dowiedz się więcej na temat możliwości uzyskania wsparcia.

Zapraszamy do współpracy!

Koordynacja regionów
Aneta Czarniecka
Główny Ekspert ds. koordynacji wsparcia środowisk branżowych w regionach
tel.: 573 444 577
Zdjęcie-nr-4.1

Chcesz włączyć się w tworzenie ZSK, ale nie wiesz od czego zacząć? Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się bezpośrednio ze swoim Ekspertem ds. współpracy ze środowiskami branżowymi:

Notification 2
Marcin Dziółko
m.dziolko@ibe.edu.pl
Anna Rosińska
+48 573 444 568
a.rosinska@ibe.edu.pl
Przemysław Szreder
+48 573 444 593
p.szreder@ibe.edu.pl

Maciej Soroka
+48 573 444 594
maciej.soroka@ibe.edu.pl
Jan Kosmowski
+48 573 444 590
j.kosmowski@ibe.edu.pl
Rafał Flaga
+48 573 444 574
r.flaga@ibe.edu.pl
Ireneusz Bochno
i.bochno@ibe.edu.pl
Agnieszka Anielska
a.anielska@ibe.edu.pl
Aleksandra Wojciechowska
+48 573 444 585
a.wojciechowska@ibe.edu.pl
Anna Zuszek
+48 573 444 584
a.zuszek@ibe.edu.pl
Agnieszka Wojtal
+48 573 444 587
a.wojtal@ibe.edu.pl
Marcin Haberla
+48 573 444 588
m.haberla@ibe.edu.pl
Bożena Solecka
b.solecka@ibe.edu.pl
Dariusz Sikorski
+48 573 444 582
d.sikorski@ibe.edu.pl
Martyna Kruszyńska-Ostrowska
+48 573 444 591
m.kruszynska@ibe.edu.pl
Agnieszka Demichowicz
+48 573 444 596
a.demichowicz@ibe.edu.pl
Przemysław Szreder
+48 573 444 593
p.szreder@ibe.edu.pl

Maciej Soroka
+48 573 444 594
maciej.soroka@ibe.edu.pl
tel. +48 22 24 17 100