ZSK NA KONFERENCJI WOJEWÓDZKIEJ KURATORIUM OŚWIATY

Doradcy regionalni z Podkarpacia promowali Zintegrowany System Kwalifikacji podczas zorganizowanej przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Wojewódzkiej Konferencji „Szkolny Doradca Zawodowy – zadania i możliwości”, która odbyła się 27 listopada 2018 roku.

Od sierpnia 2018 roku doradcy regionalni realizują strategiczną i długofalową współpracę z Podkarpackim Kuratorem Oświaty oraz Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, w ramach utworzonej Podkarpackiej Sieci Partnerów ZSK.
Jednym z prowadzonych działań był aktywny udział eksperta merytorycznego Instytutu Badań Edukacyjnych oraz doradców regionalnych w Wojewódzkiej Konferencji.

 

Wydarzenie kierowano do dyrektorów szkół i placówek, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących zajęcia
z doradztwa zawodowego, pedagogów szkolnych, nauczycieli – wychowawców oraz przedstawicieli pracodawców z terenu całego województwa. Celem konferencji było m.in. zwiększenie kompetencji nauczycieli prowadzących zajęcia w zakresie doradztwa zawodowego, promocja kształcenia zawodowego wśród uczniów szkół podstawowych we współpracy
z pracodawcami oraz wskazanie instytucji wpierających doradców zawodowych.

 

Poprzez prelekcję Michała Nowakowskiego, eksperta merytorycznego Instytutu Badań Edukacyjnych, jak również bezpośrednie rozmowy doradców reionalnych z uczestnikami wydarzenia i dystrybucję materiałów merytorycznych zainteresowano Systemem szerokie grono odbiorców. Wielu doradców zawodowych wyraziło chęć dalszego pogłębiania wiedzy o ZSK poprzez uczestnictwo w seminariach, które organizowane są w regionie. Doradcy regionalni we współpracy
z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie planują realizację kolejnych wspólnych inicjatyw w obszarze szeroko rozumianej edukacji.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn