Zostań ekspertem lub specjalistą ZSK!

Rozwijaj Zintegrowany System Kwalifikacji razem z nami!

Zintegrowany System Kwalifikacji, opisuje, porządkuje i zbiera różne kwalifikacje w jednym, państwowym, ogólnodostępnym rejestrze. ZSK określa także zasady i standardy potwierdzania funkcjonujących w nim kwalifikacji, co gwarantuje wysoką jakość certyfikatów zawodowych wydawanych w ramach systemu.

Zintegrowany System Kwalifikacji to ważne narzędzie polityki uczenia się przez całe życie, realizowanej zgodnie ze strategią polskiego rządu oraz Unii Europejskiej. U podstaw idei uczenia się przez całe życie leży przekonanie, że nawet po zakończeniu etapu formalnej edukacji trzeba w dalszym ciągu doszkalać się oraz podnosić swoje kwalifikacje.  Więcej informacji o ZSK znajduje się pod tym linkiem.

Zostań ekspertem lub specjalistą ZSK!

W ramach rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji poszukujemy ekspertów i specjalistów, którzy będą opiniować procedowane kwalifikacje.

Do ich zadań należy:

  • Sporządzanie opinii dot. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji do ZSK

  • Przygotowanie rekomendacji ws. poziomu PRK dla kwalifikacji rynkowych w ZSK.

Eksperci i specjaliści współpracują z ministrami właściwymi i dostarczają im argumenty do merytorycznej oceny złożonych wniosków o włączenie danej kwalifikacji do ZSK. 

Oprócz tego:

  • Wyznaczają kierunek rozwoju swojej branży

  • Wzmacniają swój ekspercki wizerunek

  • Otrzymują wynagrodzenie

Jak wygląda współpraca?

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie informacji na temat posiadanych kompetencji, kwalifikacji i informacji o doświadczeniu zawodowym.  Gdy pojawi się nabór na opiniowanie opisu kwalifikacji, skontaktujemy się z ekspertami i specjalistami dla danej branży.

FORMULARZ DLA EKSPERTÓW/SPECJALISTÓW ZSK