ZSK dla Twojej branży

ZSK nie jest kolejnym systemem, który powstaje w oderwaniu od realiów rynku. Dlatego w proces jego tworzenia włączani są przedstawiciele różnych środowisk branżowych.

Przedsiębiorcy, angażując się w powstawanie systemu, mogą mieć realny wpływ na jego kształt i tym samym na przyszłość swojej branży – m.in. poprzez identyfikację luk kompetencyjnych w sektorze, tworzenie standardów efektywnej rekrutacji, z których sami skorzystają, czy inicjację dyskusji w obrębie danej branży na temat jej aktualnych potrzeb!

Jak włączyć się w proces powstawania systemu?

  • Opracowując Sektorowe Ramy Kwalifikacji, które pozwalają na rozwój ZSK z uwzględnieniem specyfiki danej branży i identyfikację luk kompetencyjnych.
  • Zgłaszając i opisując do systemu konkretne kwalifikacje ściśle dopasowane do potrzeb rynku pracy i branży, tworząc tym samym kwalifikacje “szyte na miarę”.
  • Zgłaszając się do roli instytucji certyfikującej, która odpowiada za nadawanie określonej kwalifikacji włączonej do ZSK, czyli za wydawanie certyfikatów.
  • Zgłaszając się do roli podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości, który wspiera instytucję certyfikującą w działaniach związanych z walidacją i monitoruje jej pracę.

W prace na rzecz swojej branży możesz również włączyć się biorąc udział w konsultacjach środowiskowych, a także zgłaszając się do roli specjalisty lub eksperta, którzy opiniują i opisują kwalifikacje branżowe. Chcesz być na bieżąco? Zachęcamy do śledzenia ogłoszeń.

Facebook
Twitter
LinkedIn