ZSK dla BCU

Zespół ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji każdego dnia wspiera BCU m. in. poprzez organizację seminariów informacyjnych i spotkań roboczych.
ludzie łączący dłonie w geście teamworkingu
[ilustracja: Canva]

Branżowe Centra Umiejętności (BCU) mają być zaawansowanymi technologicznie placówkami kształcenia branżowego – łącznikami pomiędzy szkołami, uczelniami, organami prowadzącymi oraz branżami. Ich idea wykracza poza dotychczasowe tradycyjne modele kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego. W BCU młodzież, nauczyciele i osoby zatrudnione w poszczególnych gałęziach gospodarki będą mieć dostęp do najbardziej nowoczesnych w danej dziedzinie technologii. Dzięki temu będą mogli zdobywać wiedzę i nowe umiejętności, zwłaszcza w kluczowych dla rozwoju polskiej gospodarki.

W trakcie naszych seminariów i spotkań roboczych omawiane są przede wszystkim:

  • formy wsparcia dla Branżowych Centrów Umiejętności
  • tematyka opisu kwalifikacji sektorowej.

Poza tym mówimy o:

  • poszczególnych elementach ZSK;
  • poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK);
  • Sektorowych Ramach Kwalifikacji;
  • metodach walidacji;
  • certyfikacji;
  • nabywaniu kwalifikacji;
  • Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

“Nasze seminaria mogą być też organizowane dla przedstawicieli kilku branż w danym regionie. Są wówczas doskonałą okazją do nawiązania kontaktów oraz wymiany dotychczasowych doświadczeń Branżowych Centrów Umiejętności w zakresie przygotowania się i samego już procesu opisu kwalifikacji sektorowej. Przestrzeń do dyskusji tworzona podczas takich spotkań pozwala nie tylko na wzrost świadomości w obszarze ZSK, ale jest też inspiracją do zainicjowania dalszej współpracy między uczestnikami wydarzenia” – Aneta Czarniecka, główny ekspert ds. koordynacji wsparcia środowisk branżowych w regionach.

Osoby zainteresowane seminariami z cyklu „Zintegrowany System Kwalifikacji w realiach Branżowych Centrów Umiejętności” oraz wsparciem w zakresie opisu kwalifikacji sektorowych zapraszamy do kontaktu z naszymi regionalnymi ekspertami ds. współpracy ze środowiskami branżowymi.

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn