Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) jako narzędzie pracy doradcy zawodowego, pedagoga szkolnego i nauczyciela

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza na seminarium pt.: „Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) jako narzędzie pracy doradcy zawodowego, pedagoga szkolnego i nauczyciela”, które odbędzie się w dniach 27-28 listopada 2018r.

Wydarzenie skierowane jest do doradców edukacyjno – zawodowych, pedagogów szkolnych i nauczycieli szkół ponadpodstawowych i gimnazjów. Seminarium organizowane jest we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Bydgoszczy.

Dzień 1: „Zintegrowany System Kwalifikacji – szansa dla edukacji i rynku pracy”

Dzień 2: „O Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji w szkole”

W programie seminarium m.in.:

  • Czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) i dlaczego jest potrzebny?
  • Co wprowadza Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji?
  • Jakie szanse i korzyści w edukacji i na rynku pracy daje ZSK?
  • Jak wykorzystywać ZSK w szkole?

 

Celem seminarium jest pogłębienie wiedzy uczestników o ZSK, opracowanie propozycji konspektów lekcji poświęconych tej tematyce oraz zachęcenie młodzieży do świadomego budowania swojej ścieżki kariery edukacyjno – zawodowej  z uwzględnieniem możliwości wynikających z funkcjonowania ZSK.

 

LINK DO REJESTRACJI

Na zgłoszenia czekamy do 20.11.2018r.

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne.

 

Partnerzy

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Bydgoszczy

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Bydgoszczy

 

Seminarium realizowane jest w ramach projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym”.

Facebook
Twitter
LinkedIn