Zintegrowany System Kwalifikacji – szanse i korzyści dla biznesu (seminarium)

Efektem współpracy Instytutu Badań Edukacyjnych z Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej było seminarium zorganizowane w Zielonej Górze dla pracodawców  na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
uścisk dłoni; na pierwszym planie stylizowane wykresy wzrostu
[ilustracja: Canva]

Seminarium zostało przeprowadzone przez Agnieszkę Demichowicz  oraz Jana Kosmowskiego  – ekspertów ds. współpracy ze środowiskami branżowymi, ZSK 6 / IBE. 

Była to sposobność do spotkania się przedstawicieli rynku pracy i edukacji, podczas którego:

  • zapoznali się z ofertą kwalifikacji wolnorynkowych;
  • nabyli umiejętności rozróżniania kompetencji od kwalifikacji, podczas pracy warsztatowej;
  • pozyskali wiedzę na temat wymagań stawianych instytucjom certyfikującym dla kwalifikacji wolnorynkowych oraz sektorowych;
  • zapoznali się ze Zintegrowanym Rejestrem Kwalifikacji , weryfikując opisy kwalifikacji, które mogą stanowić bazę wiedzy możliwą do wykorzystania podczas przeprowadzanych rozmów rekrutacyjnych w danym przedsiębiorstwie. 

Seminarium było również okazją do wymiany doświadczeń, networkingu, a także budowania mostu pomiędzy rynkiem pracy a edukacją, dzięki wykorzystaniu możliwości jakie daje każdej ze stron  Zintegrowany System Kwalifikacji. 

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn